Utlysning 05, våren 2017: Forsknings- och innovationsprojekt för digitalisering i produktion

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-12-09 —› 2017-02-17

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Utlysning 05, våren 2017: Forsknings- och innovationsprojekt för digitalisering i produktion

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-12-09 —› 2017-02-17

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Projektet ska ha sitt huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

1. Resurseffektiv produktion

2. Flexibel produktion

3. Virtuell produktionsutveckling

4. Människan i produktionssystemet

5. Cirkulära produktionssystem och underhåll

6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

.

Vad kan man söka för?

Ökad användning av digital teknik inom: forsknings- och innovationsprojekt.

.

Vem kan söka?

Ett projektkonsortium ska i denna utlysning utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer från akademi eller institut.

.

Hur mycket kan sökas?

Den totala budgeten för denna utlysning är 16 Mkr. Projektkan söka högst 4 miljoner kr för maximalt två år och medfinansieringen skall vara minst 50%. 

.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 9 december 2016
Sista ansökningsdag: 17 februari 2017
Beslutsdatum: 31 mars 2017
Datum för projektstart: 01 april – 01 juni 2017
Senaste datum för projektslut: 31 oktober 2019

Tidigare utlysningar

Produktion2030 – hösten 2014

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Produktion2030 – våren 2015

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.