Du läser
Utlysning 11 – Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Utlysning 11 – Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Välkomna att ansöka till utlysning 11 inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Ansök och läs mer på Vinnovas webb
Läs mer om utlysningen

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.