Du läser
Utbytet av erfarenheter mellan de olika företagen blev drivande för workshoppen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Utbytet av erfarenheter mellan de olika företagen blev drivande för workshoppen

  • I april genomfördes en teknikworkshop på temat dynamisk interaktion mellan människa och automation, som främst riktade sig till små och medelstora företag. Arrangören Elin Hultman, vice vd på företaget Skill som jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning, berättar om några av lärdomarna från dagen.

Den 8 april arrangerades en teknikworkshop i Linköping som tog sin utgångspunkt i Chalmers projekt DYNAMITE: Dynamisk interaktion mellan människa och automation. Runt 17 företagsrepresentanter från nio olika företag deltog. Förutom att gå igenom hur kollaborativa robotar, eller cobots, teknisk fungerar samt olika förslag på användningsområden hade två leverantörer cobots på plats.

Demonstrationer av de två riktiga kollaborativa robotarna under workshoppen tillsammans med utbytet med leverantörerna, tror Elin Hultman, ledde till att många deltagare förvånades över hur enkelt det är att programmera en cobot och att de inte behöver kosta så mycket.

– Jag får känslan att intresset bland små och medelstora företag för cobots är relativt stort, men att många känner en oro för att hamna i händerna på en robotleverantör för underhåll och programmering. Men även den kontroversiella biten kring att ersätta människor med robotar är central, säger Elin Hultman.

Den främsta fördelen som Elin Hultman ser med cobots är att robotarna kan ta över monotona sysslor som är slitsamma för människor att utföra. Det gör att mänsklig arbetskraft kan utnyttjas till att utföra mer komplexa arbetsuppgifter.

– Jag upplever att utbytet av erfarenheter och utmaningar mellan de olika deltagande företagen blev drivande för workshoppen. Temat skapade en gemensam utgångspunkt för workshoppen och utifrån det fick deltagarna nya kontaktytor och nya perspektiv kring det framtida önskade läget för svensk industri – och det hoppas jag att vi lyckades med, säger Elin Hultman.

Om ert företag är nyfikna på att börja använda er av kollaborativa robotar rekommenderar Elin Hultman att ta kontakt med leverantörer på området och även hålla utkik på Produktion2030:s webb för kommande teknikworkshoppar på samma tema.

Exempel på vad ett av de deltagande företagen tyckte om workshoppen:

Det som var klart mest givande med denna träff var att få träffa kunniga robotleverantörer som hade med sig demoexemplar av kollaborativa robotar. Det gav oss möjlighet att djupdyka lite mer i både hårdvara och mjukvara. Åsa Fast-Berglund från Chalmers gav oss också ett intressant akademiskt perspektiv som man i arbetslivet ofta glömmer bort när vardagen rusar på. Sist, men inte minst var det ett bra tillfälle att nätverka med kollegor i närområdet. Lyckat helt enkelt!

Peter Holmström, Production Manager
Fergas North Europe AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2021 Produktion2030. All Rights Reserved.