Utbildning i små portioner ska ge ingenjörer kompetensutveckling


Bengt-Göran Rosén är professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad och ansvarig för utbildningssatsningen Civilingenjör 4.0.

I Ingenjören kan du läsa en intervju med Bengt-Göran Rosén som är ansvarig för instrumentet utbildning. Artikeln handlar om Civilingenjör 4.0. Små moduler av utbildningar som ingenjörer kan tillgodogöra sig bit för bit.

Under våren har den första pilotgruppen med medarbetare från SKF haft sina första träffar för att fördjupa kunskaperna inom Smart products and industrial Internet of things, IoT. Kursen ingår i ett helt nytt koncept för kompetensutveckling som tagits fram inom ramen för Civilingenjör 4.0.

Bengt-Göran Rosén är professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad och ansvarar för Civilingenjör 4.0. Målgruppen är civilingenjörer med inriktning mot produktionsteknik, både studenter och yrkesverksamma. Produktionsakademien, som är en organisation för produktionsforskning och produktionsutbildning, leder projektet tillsammans med tretton olika lärosäten.

– Vi ser ett växande behov av livslångt lärande inom ingenjörsyrket. Samtidigt ser vi att det traditionella sättet att lära ut terminsvis och i föreläsningssalar inte riktigt passar industrins behov. Här behöver vi hitta lösningar som passar både akademin och industrin, säger Bengt-Göran Rosén.