Du läser
Logg internationellt: Nytt från Bryssel | Trög start för kommissionen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Logg internationellt: Nytt från Bryssel | Trög start för kommissionen

  • Vi har tidigare berört den tilltänkta kommissionen – läs mer här – och förslaget EUs nya ledare Ursula von der Leyen presenterade i september. De har inte tillkommit särskilt mycket sedan dess. Förhör har hållits med alla kommissionärerna, bland annat med Mariya Gabriel som ansvarar för forskningsfrågor (även om portföljtiteln är ”Innovation and youth” och att varken forskningsexcellence, konkurrenskraft eller teknologi nämns) vilket hon klarade utan problem.

Den som var tilltänkt för att ansvara för industrifrågor, Sylvie Goulard, blev däremot ratad av EU-parlamentet. Hon hade varit direkt underställd Margrethe Vestager, en av ordförande von der Leyens två tilltänkta Executive Vice-Presidents, och skulle tillsammans med Vestager tagit fram en industristrategi för Europa. Goulard skulle även haft ansvar för digitaliseringsfrågor, det vill säga områden som är direkt avgörande för vår sektor, vår industri.

Sylvie Goulard blev som sagt inte godkänd vilket betyder att den nya kommissionen inte kommer igång under november utan istället den 1 december. Det placerar oss i en ganska spännande situation. Vem kommer Frankrikes president Emmanuel Macron nu att nominera? Med den senaste händelseutvecklingen kring Brexit har EUs förhandlare Michel Barnier nämnts; kanske inte helt seriöst då det förmodligen blir någon som står närmare Macron.

Oavsett vem det blir så kommer personen ifråga att som fransk kommissionär bli mycket inflytelserik. Vi följer utvecklingen med intresse då Frankrike visat tendenser att vara mer protektionistiska än vad som är önskvärt från svensk sida. Med ansvaret för digitalisering och den framtida industristrategin ”vilande” väntar alla på att kommissionens arbete ska komma igång. I Goulards tilltänkta portfölj ingick även rymd- och försvarsindustrin för första gången som ett eget område med ett eget generaldirektorat, något Frankrike var väldigt måna om att få ansvar för. Det har lett till spekulationer att dessa områden blir väldigt franskstyrda.

Hur kommer maktbalansen att kommer se ut mellan Innovation and youth och den som får industriportföljen. Den som tidigare motsvarat Innovation and youth har traditionellt dominerat med mer pengar i sin budget, men nu har industrifrågorna seglat högt upp på agendan. Det blir intressant när kommissionen börjar arbeta, samtidigt som det är viktigt för vår del att få en översikt över vad andra intressenter har för positioner – lagar, förordningar och penningflöden har en tendens att styras av den som har den dominerande portföljen.

Med svängningen mot industrifrågor samt digitaliseringsfrågorna inkluderade i samma portfölj kommer denna att bli starkare än tidigare. Den som får ansvar för portföljen kommer som nämnts att arbeta direkt under Margrethe Vestager som har ansvar för bland annat ”A Europe fit for the digital age” och med en form av överkoordinerande roll för såväl industripolitik som forskningsfrågor. Van der Leyen har även uttryckt en önskan om någon typ av hållning inför AI – Artificial Intelligence – för de första 100 dagarna, där det även cirkulerat rykten om ett önskemål om lagstiftning.

Att hålla ögonen på all utveckling – eller kommande utveckling – är inte lätt, inte minst på grund av att det faktiskt inte finns någon kommission än. Det gäller för oss att på något sätt att vara förberedda med förslag innan förfrågan kommer. ”Oss” omfattar då inte bara Teknikföretagen eller andra enskilda aktörer, utan alla företagsorganisationer och institut med motsvarande inställning till forskning och industri. Maktbalansen lär utkristalliseras först när vi vet vem som får ansvaret för industriportföljen och hur denne förhåller sig till Mariya Gabriels Innovation and youth!

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.