Du läser
Trendspaning 2020: ”Trendmässig ökning av antalet cyberattacker”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Trendspaning 2020: ”Trendmässig ökning av antalet cyberattacker”

Patrik Sandgren, expert digitalisering, Teknikföretagen

Vi ser en trendmässig ökning av antalet cyberattacker mot företag verksamma inom industriella produkter, elektronik och fordon. Attackerna har ökat i omfång, systematik och sofistikeringsgrad. Förra året uppgav hälften av Teknikföretagens medlemsföretag att de identifierat cyberattacker och risken är hög att ännu fler kommer utsättas för attacker under 2020.

Två saker är tydliga. För det första är det mindre teknikföretag och underleverantörer som angrips. För det andra är det primärt främmande stater som står bakom eller understödjer attackerna. Konsekvenserna av cyberintrången är driftsavbrott, att affärshemligheter stjäls eller att känslig information görs publik.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.