Du läser
Trendspaning 2020: ”Det absolut viktigaste just nu är hållbarhet”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Trendspaning 2020: ”Det absolut viktigaste just nu är hållbarhet”

Anna Öhrwall Rönnbäck, professor produktinnovation, luleå tekniska universitet:

Det absolut viktigaste från min horisont just nu är hållbarhet och ännu viktigare ’resilience’, dvs hur vi utvecklar motståndskraftiga verksamheter som klarar sig bra trots stora eller mindre störningar. Det blir extra tydligt i corona-tider där vi tvingas fokusera på det viktigaste. Tyvärr har vi skalat av mycket av vår förmåga till motståndskraft när kortsiktigt börsvärdesfokus och flockbeteende har präglat beslutsfattande i företag. Säger Anna och fortsätter. 

Det som känns bra är att vi i Sverige har kommit relativt långt med digitalisering samtidigt som vi behållit förmågan att innovera genom att kreativt och innovativt utveckla fysiska produkter, produkt-tjänstelösningar (product-service systems), effektiva innovativa mötesformer, och i grunden har ett bra hållbarhetstänkande som vi ”bara” behöver förstärka – inte tappa bort eller montera ned.” 

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.