Du läser
Trendspaning 2020: ”De strategiska innovationsprogrammen behöver samarbeta mer”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Trendspaning 2020: ”De strategiska innovationsprogrammen behöver samarbeta mer”

Elinor Kruse, ansvarig miljö, Teknikföretagen samt medlem i programstyrelsen för det strategiska innovationsprogrammet Re:Source

Den starkaste trenden är i företagens affärsutveckling; nya vägar för ökad livslängd och kvalitet genom serviceavtal, uppkopplade produkter som ger information om produktens funktion samt olika typer av funktionsförsäljningar. Jag ser också hur bolag i tillverkningsindustrin etablerar avancerade samarbetsformer mellan flera företag för att bättre kunna återvinna produkter. För detta krävs bra demonstrationsanläggningar och samarbete mellan bl.a. mjukvaruföretag, robottillverkare, sensorteknik och återvinningsföretag.

Inom RE:Source ser vi att innovation behövs i flera steg – både i affärserbjudanden, i materialutveckling samt i återvinningssystemet. Vi ser att de strategiska innovationsprogrammen behöver samarbeta mer för att lösa hållbarhetsutmaningarna. För detta räcker inte spetsteknologi för respektive område utan det behövs ett mer holistiskt angreppssätt. RE:Source och Produktion 2030 har redan sett behoven av samarbete och genomför aktiviteter tillsammans med andra strategiska innovationsprogram. Just nu har RE:Source t.ex. ett samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.