Tillgång till kompetens i världsklass

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Först ut är instrumentet Utbildning. Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias Bokinge, båda vid Högskolan i Halmstad. Bengt-Göran och Mattias berättar här i lagom portionsbitar om tankarna bakom och arbetet med instrument Utbildning.

.
Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och företag.

Bengt-Göran och Mattias:
Vi har länge arbetet med Svenska Produktionsakademien som i slutet av 90-talet initierade en forskarskola med stöd av SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning. 22 professorer från 13 lärosäten byggde kurser med tanken att gemensamt utbilda doktorander så att dessa verkligen fick det bästa som fanns att erbjuda; alla lärosäten kan inte vara bäst på allt. Traditionellt har detta lösts genom att ringa en kollega och be om hjälp, att informellt ringa en bekant professor för en föreläsning. Tanken här var att istället skapa en struktur kring detta, vilket var unikt för Sverige på doktorandnivå. Lärosätena konkurrerar inte direkt med utbildningarna, något som skiljer detta från master och civilingenjörer där det är ett annat läge med nischer, specialisering och konkurrens om studenterna.

Först kom de produktionsinriktade satsningarna Proper och Endrea inom SSF-programmen med uppföljande ProViking med mer produktutveckling än produktion. Nu vidareutvecklar vi från det vi redan har, där sammankopplingen mellan produktions- och produktutveckling är naturlig och samverkan med produktutvecklingsgänget ger än bättre utbildningar. Samtidigt lär vi oss över programgränserna eftersom Produktion2030 kan agera mer dynamiskt och med ett bredare utbud än till exempel ProViking. Vi bygger vidare på tidigare satsningar och de erfarenheter och den kunskap vi bygger upp kommer vi i vår tur att förmedla vidare till kommande satsningar. Det är en ständig utveckling och ett ständigt lärande.

Utvecklingen från Proper och Endrea fortsatte således via ProViking för att i slutänden landa i Produktion2030. När vi fick vårt ”call” från dem hade vi redan identifierat en möjlig fortsättning, vi visste hur vi ville arbeta och vi hade grunden till ett riktigt bra nätverk – och vi visste att upplägget fungerade i praktiken. Det är i den andan vi nu driver Produktion2030s instrument Utbildning vidare!

Bildtext: Bengt-Göran Rosén (fotograf Anders Andersson) och Mattias Bokinge (fotograf Magnus Karlsson), ansvariga för instrumentet utbildning inom Produktion2030.

Taggar: