Tillgång till kompetens i världsklass – Del 5: En arena för samverkan

Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias Bokinge, båda vid Högskolan i Halmstad. Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och företag. Bengt-Göran och Mattias berättar här i lagom portionsbitar om tankarna bakom och arbetet med instrument Utbildning.

Nätverksdelen kommer automatiskt när vi har kurser för doktorander från kanske fem akademier. Det är dessutom nästan alltid någon eller några från företag som deltar. De sistnämna kanske inte behöver tenta av kursen, men de får träffa doktoranderna och många har deltagit i flera kurser och kan dela med sig av sina erfarenheter till de nybakade doktoranderna. Det är något vi gärna vill bygga vidare på men systematiken eller gränssnittet mot företagen är inte riktigt på plats än.

En stötesten är också de små och medelstora företagen, där vi hoppas kunna koppla samman oss med Birgitta Öjmertz instrument Små och medelstora företag och deras nätverk. Även om det är viktigt med den utbildning som redan nu bedrivs så erbjuder Produktion2030 en arena för institut, akademi och företag att verkligen diskutera detta på allvar, något som tidigare saknats.

Med tanke på allt fokus på testbäddar försöker vi att etablera begreppet utbildningsbäddar. Tanken är att det vid testbäddarna inte bara ska finnas utrustning och ny teknik, utan även utbildningsmöjligheter. Testbäddarna är ofta ganska hands-on med ett praktiskt upplägg; visst kunde vi etablera utbildningsbäddar som en egen del, men strukturen runt testbäddar finns redan uppbyggd. Jag ser det som en vinna/vinna-situation där vi kan krydda utbildningarna med testbäddsbesök och testbäddarna kan bredda utbudet genom att erbjuda utbildningsmöjligheter. Ingen har råd med allt själva, så det blir ett kostnadseffektivt arrangemang där vi kan erbjuda utbildningar från alla våra lärosäten. Dessutom kan dessa bättra på testbäddarnas beläggning; alla 13 skulle kunna boka in sig runt om i landet!

Vad gäller internationalisering finns det saker att göra, det finns alla möjligheter för att utöka detta. Det är lockande och intresse finns hos doktorander från andra länder, liksom från lärare som gästföreläsare. Vi skulle kunna använda samma upplägg som vid sommarskolor, en utvidgning av det konceptet med lite mer intensiva insatser. Vi måste även ha med oss det viktiga nätverkstänket när vi får in andra föreläsare; det finns ett uttalat intresse från bland annat Danmark och Finland efter att Cecilia Warrol och Johan Stahre varit där och presenterat Produktion2030. Sverige har i detta något unikt som de verkligen är intresserade av!

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: