Tillgång till kompetens i världsklass – Del 4: Den röda tråden från företagen till utbildning

Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias Bokinge, båda vid Högskolan i Halmstad. Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 bl.a. en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och företag. Bengt-Göran och Mattias berättar här i lagom portionsbitar om tankarna bakom och arbetet med instrument Utbildning.

Vi måste hitta – eller kanske snarare tvinna – den röda tråden från företagen till utbildning. Arbetet med utbildningsverktyget finns på Produktionsakademiens stående mötesdagordning vilket gör att vi kontinuerligt redovisar vad som händer och kan få omedelbar feedback till verktygets verksamhet och utveckling, ett upplägg som erbjuder både förankring och marknadsföring bland lärosätena. Det finns en stor transparens mellan lärosäten och avdelningar; ingen avundsjuka, inga låsta dörrar.

Utmaningen för oss är att lyckas förpacka utbildningar för industrin, vilket ambitionen är och där vi tror vi kommer att hitta bra sätt inom ramen för Produktion2030. Innehållsmässigt är det inga problem, men vi vill skapa en struktur som kan omfatta moduluppbyggda utbildningar, distansutbildning och samverkan med andra aktörer för att klara utförarkapaciteten. Det är något vi har möjlighet att testa inom Produktion2030. Integrationen med Produktionsakademien är också en spännande väg liksom att utveckla utbildningar mot total produktframtagning, det vill säga både produkt- och produktionsutveckling.

Nästa steg är att på allvar attrahera våra ungdomar till teknikutbildningar, där Industri 4.0 onekligen känns modernare. Ett exempel på ett sådant initiativ är Fab Lab – (personal) Fabrication Laboratory – vilket är en del av ett globalt nätverk som ingår i Massachusetts Institute of Technology, MIT. På Fab Lab i Halmstad är det ganska stort fokus på 3D-utskrifter, men det handlar egentligen om digitalisering och möjligheten att få ut tekniken på gräsrotsnivå, så det riktar sig inte bara till ungdomar. Det finns drygt 1200 Fab Lab världen över där de samlat unik utrustning och den senaste tekniken.

I upplägget ingår att det finns ett värduniversitet som håller ihop det och i konceptet finns ett kunskapsinnehåll med föreläsningar, inte bara presentation av de senaste teknologierna – även om det till stor del handlar om praktiska saker. Det blir lite som en ”utbildningsbädd”, lite som förra tiders mönsterjordbruk dit besökare kunde åka för att inspireras och lära av den senaste utvecklingen, något som stämmer väl överens med Produktion2030s mål och syfte.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: