Tillgång till kompetens i världsklass – Del 3: 2000 högskolepoäng är bara början

Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias Bokinge, båda vid Högskolan i Halmstad. Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 bl.a. en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och företag. Bengt-Göran och Mattias berättar här i lagom portionsbitar om tankarna bakom och arbetet med instrument Utbildning.

Hittills har vi haft cirka 190 registrerade deltagare till de 30-talet kurser som vi erbjuder varje år; vissa startas upp, andra stängs ned, allt beroende på efterfrågan och referensgruppens input. Totalt har examinatorerna delat ut närmare 2000 högskolepoäng.

Företag kan ha svårt vara med hela tiden över längre kursupplägg och själva examinationsdelen kan vara av mindre intresse. Vissa delar av kursinnehållet kan också vara mindre relevant, så möjligheten med ett modulupplägg för att skräddarsy en kurs tror vi kan vara av stort intresse för företagen – både vad gäller innehåll och paketering beträffande längden. Det viktiga är att vi hela tiden tar in det absolut senaste, varför forskningskopplingen är avgörande. En kursbeställning läggs hos dem som är experter inom området, vilket gör det hela till ett väldigt vitalt och dynamiskt upplägg.

Vi hoppas att vi hittat en nyckel med mindre moduler som kan läggas in i olika utbildningar. Detta kan sedan utvecklas mot företagssidan, kanske med lite mindre koncentrerade dagar. Här finns även en möjlighet att byta ut enskilda moduler för att ”pimpa upp” traditionella industriutbildningar till 4.0, färdigförpackade att erbjuda studenterna. Korskopplingar är jätteviktiga, det gäller att ha både förnyelse och kontinuitet.

För att nå företagen krävs det helt nya tankesätt och inom Produktion2030 har vi möjlighet att prova nya sätt. Baserat på akademins kurser borde vi tillsammans med instituten kunna skapa en struktur för detta som ger möjlighet att attrahera mer resurser. Även för virtuella produktionsuniversitet finns det en inbyggd potential. Intresse och engagemang saknas inte. Vi reste exempelvis med doktorander till Kina för ett antal år sedan, vilket var mycket minnesvärt, och vi har även gjort andra resor. Senast åkte vi med 23 doktorander till Japan där de själva fick organisera allt från resa och boende till rapportskrivande liksom ansökan. Det rörde sig kanske om ett års planeringstid, men arbetet skapade kontakter för livet.

Vi håller också på att ta fram ett antal nya kursmoduler med fokus på industriell digitalisering, en utbildning vi kallar Civilingenjör 4.0. Denna körs som ett pilotprojekt eftersom ingen har gjort detta tidigare, varför vi måste hitta alla fällorna. Sammantaget har vi ett fantastiskt läge med en bra plattform i Produktion2030 – medel finns, samsynen finns och viljan finns!

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: