Tillgång till kompetens i världsklass – Del 2: Så jobbar vi med utbildning

Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias Bokinge, båda vid Högskolan i Halmstad. Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 bl.a. en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och företag. Bengt-Göran och Mattias berättar här i lagom portionsbitar om tankarna bakom och arbetet med instrument Utbildning.

.
Vi har ett antal strategiska kursområden där vi lyfter Produktion2030s själ och hjärta, det vill säga våra sex fokusområden och nyckelinitiativ kring exempelvis hållbarhet, produktionsinnovation och Industri 4.0. För de kurser som är direkt kopplade till Produktion2030s strategi och våra sex fokusområden har vi en dialog med respektive expertgrupp och expertgruppledare med diskussioner kring eventuella kunskapsluckor och prioriterade områden. Vi erbjuder en möjlighet att äska medel från Produktion2030 istället för att respektive lärosäte runtom i Sverige ska fakturera för de olika doktoranderna. Själva kurserna ligger hos utföraren, de äger dem juridiskt och examinationen sköts på plats även om det sker i Produktion2030s namn. Samma sak gäller registreringen i Ladok.

Vi har också ett lite bredare upplägg som forskningsstödjande, som till exempel att skriva vetenskapliga texter där det handlar om att formulera sin forskning för dem som inte är insatt i ämnet. Det är något vi tagit vidare från den ”gamla” forskarskolan, vikten av att kommunicera och att även kunna möta lite svårare frågor utan att slira på svaren. Vi tar även upp vetenskapsmetodiken, något som bland annat drivs av Kristina Säfsten vid Jönköping University – viktigt och bra, det skapar samsyn inom kommunikationen och lyfter metodikfrågorna inom produktionsområdet.

Tankegångarna har även spritt sig till Produktutvecklingsakademien med professor Anna Öhrwall Rönnbäck och hennes gäng med stomme och struktur, ett tacksamt sätt att gå vidare. Akademiskt skrivande är en ytterligare kurs där Anna Öhrwall Rönnbäck är involverad. Här tog de till exempel in en expert från Nederländerna och samlade doktorander från olika lärosäten till en kurs anpassad för produktionsområdet.

Det är viktigt att det inte bara är ett lärosäte som driver enskilda kurser, vi vill ha minst två i samverkan för överhörning och spridning – mycket av nyttan ligger i kontaktskapandet och att etablera samarbeten. Naturligtvis är det bra om ett lärosäte tar ”lead” inom ett specifikt område, men det gäller att öppna upp för spridning. Detta är något av grundtanken bakom Produktion2030s instrument Utbildning.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: