Testbäddsprojektet SUMMIT hjälper SAAB att bygga fabrik i Brasilien

Ett av Produktion2030:s testbäddsprojekt, SUMMIT, har visat sig vara till stor hjälp när SAAB bygger en ny fabrik i Brasilien. Hör Björn Johansson, projektledare för SUMMIT, berätta mer om hur projektet bidragit.

SAAB är i full gång med att bygga en fabrik, Saab Aeronáutica Montagens (SAM), utanför São Paulo i Brasilien som kommer att tillverka JAS Gripen flygplan. Genom 3D-skanning är det redan nu fullt möjligt att uppleva hur fabriken kommer att se ut med VR-glasögon – detta tack vare SUMMIT.

– Vi på Chalmers och flera partners inom SUMMIT konsortiet har jobbat tillsammans med SAAB länge, så det här var ett naturligt nästa steg, säger Björn Johansson, professor vid Chalmers och projektledare för testbäddsprojektet SUMMIT.

Strax före jul förra året började SAAB att samarbeta med Björn och hans projektpartners på Chalmers kring den nya fabriken. Arbetet började med att den befintliga fabriksytan 3D-skannades.Därefter integrerades maskiner och utrustning från CAD med den riktiga fabriken i 3D. Detta ger en mycket bra bild av den framtida verkliga fabriksmiljön.

– Genom denna virtuella tvilling som vi har tagit fram så kan SAAB testköra fabriken redan innan den byggs. De kan försäkra sig om att de att kan få in och ut material, se till att det finns tillräckligt mycket utrymme för att arbeta – ja helt enkelt validera fabriken på förhand, fortsätter Björn.

Arbetet med fabriken är fortfarande i ett tidigt stadium och även om SUMMIT redan tagit fram de initiala 3D-modellerna kommer de att vara delaktiga under hela resans gång.

– Vi kommer att fortsätta att jobba med fabriken och kontinuerligt uppdatera fabriksmodellerna. Även utifrån ett forskningsperspektiv är vi intresserade att följa utvecklingen och följa upp resultatet, avslutar Björn.

 

Taggar: