Testbäddsprojekt i tidningen t:

Läs om vårt testbäddsprojekt DiLAM (Digitalized Large-scale Additive Manufacturing) i senaste numret av t:. Projektet har som mål att förena digitala och fysiska värdekedjor för additiv tillverkning av storskaliga komponenter.X