Du läser
Testbäddsprojekt | Digital Infrastruktur för smart produktion (DigIn)

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Testbäddsprojekt | Digital Infrastruktur för smart produktion (DigIn)

Digital Infrastruktur för smart produktion – DigIn, projektledare Gunilla Sivard, KTH

DigIn skapar en infrastruktur för samordning av information inom produktframtagning. Information från utveckling används och uppdateras i produktionen för att erbjuda en aktuell digital tvilling som beslutsunderlag. Under projektperioden har Industri 4.0 vidareutvecklats och jag har även varit engagerad i standardiseringsarbetet kring detta. Att det är en intressant frågeställning blir allt tydligare med tanke på hur vi ska kombinera en idag fungerande informationshantering med de nya principer som följer digitalisering och Industri 4.0.

Vi har fördjupat vår kunskap inom båda områdena tack vare tillgången till Scanias avancerade informationssystem. De konfigurerar produkterna så att varje fordon är kundunikt samtidigt som produktionen omfattar över 100 000 enheter per år. Det är väldigt dynamiskt och något som informationssystemet idag hanterar, vilket gör det till ett av Scanias nyckelvärden. Hela fordonsindustrin går mot flexibel och kundanpassad produktion och vi måste ta hänsyn till dessa behov.

Å andra sidan har vi smart industri med digitalisering och Industri 4.0 där vi går från hierarkiska till distribuerade system och resurser – robotar, CAD- och IT-system, medarbetare etcetera. Det skapar en helt ny systembild och är en del av den utveckling vi vill fånga. Till detta kommer möjligheten att samla och analysera än mer data och det är något vi måste kunna hantera i en digital infrastruktur.

Förutom arbete med studier och standarder så utvecklar vi ett antal demonstratorer i Scanias Smart Factory Lab. Vi har implementerat infrastrukturen i monteringen av trampbilar – Scanias ”use case” – där vår första demonstrator gick ut på att leverera rätt information till de operatörer som skulle montera manuellt. Vi har också en implementation för att förse en robot i produktion med rätt information för att utföra rätt operation baserat på vilket produkt som ska produceras. Dessa demonstratorer gör vi både för att lära oss mer om nyckelfrågorna samtidigt som vi verifierar våra idéer.

Efter arbetet med demonstratorerna följer arbetet med spridningsbiten – hur kan vi sprida resultaten till små och medelstora företag? – där vi samarbetar med RISE. Hur beskriver vi detta bäst, hur når vi dem, vilken är deras behovsbild? Vi måste klargöra innebörd och värde av en distribuerad struktur, liksom värdet av informationsstandarder i den nya smarta infrastrukturen.

Det finns dessutom andra projekt inom KTH med fokus på bearbetning och frågeställningar kopplade till hur de ska hantera infrastruktur och information. Nu tittar vi på hur vi kan få ihop dessa områden, bearbetning och montering, och där vi har använt delar av vårt use case för att bygga motsvarande inom bearbetning. På detta sätt utvidgar vi mot ett mer holistiskt synsätt på informationshantering inom produktion!

→ 3D modell här
→ Läs mer om DigIn Testbäddsprojekt här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.