Du läser
Teknikworkshopparna har potential att växlas upp

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshopparna har potential att växlas upp

  • Vad händer just nu inom hållbar produktion? Representanter från Produktion2030:s programkontor delar sina spaningar.

Birgitta Öjmertz, ansvarig för instrument Små och medelstora företag:

Inom Instrument Små och medelstora företag finns nu en rad Teknikworkshoppar för hösten som det går att anmäla sig till. Vi hoppas många företag passar på att ta del av den kunskap som förmedlas och att nätverka, både med andra företag som deltar och forskarna. Vi håller också på att planera för ytterligare intressanta teman att erbjuda som Teknikworkshoppar framöver.

Jag ser fram emot att se hur vi kan utveckla innehållet i Teknikworkshopparna så att de kan bidra mer uttalat till klimat- och hållbarhetsomställning. Vi tittar nu på hur Produktion2030 och det nyligen uppstartade Omställningslyftet kan samverka för att göra detta. Jag ser att det koncept vi utvecklat inom Produktion2030 har potential att växlas upp för att få ut kunskap inom fler områden brett över Sverige på ett systematiskt sätt. Både sådant som är inom Produktion2030s områden och att inspirera till att andra använder konceptet inom kompletterande områden.

Birgitta tipsar om ett Produktion2030-projekt

Jag vill lyfta bredden av projekt – där de olika projekten verkligen visat sig intressanta för en stor mängd små och medelstora företag som medverkar i Teknikworkshopparna.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.