Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshopparna är väl investerad tid

Det är ett jättebra sätt att hålla sig uppdaterad och säkerställa att vi inte hamnar efter på något plan”, säger Linda Wiesgickl, Sterisol

Sterisol tillverkar hudvårdsprodukter, framförallt tvål och handdesinfektion, till industrin men också till sjukvården. Det unika med företagets produkter är att de är helt fria från konserveringsmedel. Linda Wiesgickl är operativ chef och har varit med på flera Teknikworkshoppar.

Det bästa med Teknikworkshopparna är nätverket, att träffa så många personer som kan bidra med kloka inspel, säger Linda

Genom att dela kunskap med varandra behöver hjulet inte uppfinnas gång på gång menar Linda och lyfter fram att de som är med på Teknikworkshopparna är öppna och gärna vill dela med sig och hjälpa varandra.

Förutom inspiration och nya kunskaper tycker Linda att Teknikworkshopparna är ett bra sätt att säkerställa att man som företag är med på banan.

– Det är ett jättebra sätt att hålla sig uppdaterad och säkerställa att vi inte hamnar efter på något plan, kanske speciellt för små och medelstora företag som inte alltid har den stöttningen internt. Att delta i Teknikworkshopparna har definitivt varit väl investerad tid och är något jag kommer att fortsätta med, avslutar hon.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap – Teknik – Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

→ Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.