Du läser
Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF)

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF)

  • Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030.

Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.

Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet med dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar som de förberett inför dagen.

Möjligheter till närmare och fortsatta kontakter mellan SMF och forskare är också ett led i det ”brobygge” som Teknikworkshopparna bidrar till – forskarna får intressant input från företagen som kan bidra både till nuvarande forskning och ge idéer till kommande. På längre sikt kan fler SMF kopplas samman med Produktion2030 genom till exempel medverkan i forskningsprojekt.

Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030s Instrument SMF och har utvärderats med positivt resultat. Upplägget och genomförandet koordineras av RISE IVF tillsammans med IUC Sverige och Teknikworkshopparna arrangeras av IUC-bolagen regionalt över hela landet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.