Teknikworkshop på distans: Karakuri IoT

Karakuri Kaizen handlar om enkla mekaniska förbättringslösningar skapade av operatörerna på golvet och har blivit allmänt erkänt och praktiserat inom japansk tillverkningsindustri. Produktion2030-projektet Karakuri IoT har utforskat om Karakuri Kaizen kan tillämpas med Internet of Things (IoT). I den här Teknikworkshoppen samlades ett 30-tal deltagare för en interaktiv förmiddag där de fick lära sig mer om, och testa, Karakuri IoT-metodiken.

Deltagarna uppskattade upplägget och lyfte särskilt fram interaktionen och diskussionerna. Flera tog med sig att IoT i små och medelstora företag kan vara enkelt. Teknikworkshoppen inleddes med att Yuji Yamamoto från Mälardalens högskola presenterade projektet Karakuri IoT.

Karakuri är ett japanskt ord som kommer från karakuri-dockorna som tillverkades i Japan på 1800-talet. Karakuri innebär apparater eller prylar som skapas med kreativitet. Inom japansk tillverkningsindustrin har Karakuri Kaizen blivit allmänt erkänt och praktiserat. Det handlar om enkla mekaniska automationslösningar som skapas av personalen på golvet utan inblandning av tekniker eller ingenjörer. Lösningarna är ofta billiga och bidrar till att personalen känner sig delaktig och lär sig nya saker.

Karakuri IOT KIT
Går det att tillämpa Karakuri Kaizen med IoT? Det var vår frågeställning i början av projektet, berättade Yuji.
Målet med projektet har varit att utveckla ett modulkit som ska kunna användas av icke-experter för att skapa förbättringar med hjälp av IoT samt att utveckla en metodik för förbättringsarbete med hjälp av IoT och kreativitet från många.
Karakuri IoT handlar om demokratisering av IoT. Nu när projektet tar slut vill vi gå vidare och arbeta med demokratisering av AI, sa Yuji.
Sedan fortsatte workshoppen med att deltagarna själv fick uppleva en Karakuri IoT-workshop. Alvaro Aranda, RISE, faciliterade workshoppen. Först fick deltagarna i mindre grupper brainstorma olika tänkbara problem som skulle kunna lösas med hjälp av IoT.
Kategorier som ofta kommer upp är notifieringar, visa nuvarande status och veta när någonting inträffar, berättade Alvaro.
Sen valde grupperna ut ett problem och arbetade vidare med att skapa konceptuella lösningar på det valda problemet. Avslutningsvis presenterade grupperna de lösningar de arbetat fram
Syftet med Karakuri-metodiken är att operatörerna själva skapar sina mätpunkter istället för att teknikavdelningen kommer och säger vad som ska mätas, sa Alvaro. Det har mottagits väldigt positivt hos de företag som testat.

Teknikworkshoppen arrangerades av Skill, IUC Väst, IUC Dalarna och Tillväxt Gotland tillsammans med RISE och Produktion2030.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap — Teknik — Möten

Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.