Du läser
Teknikworkshop på distans: Karakuri IoT

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop på distans: Karakuri IoT

  • Karakuri Kaizen handlar om enkla mekaniska förbättringslösningar skapade av operatörerna på golvet och har blivit allmänt erkänt och praktiserat inom japansk tillverkningsindustri.

Produktion2030-projektet Karakuri IoT har utforskat om Karakuri Kaizen kan tillämpas med Internet of Things (IoT). I den här Teknikworkshoppen samlades ett 30-tal deltagare för en interaktiv förmiddag där de fick lära sig mer om, och testa, Karakuri IoT-metodiken.

Deltagarna uppskattade upplägget och lyfte särskilt fram interaktionen och diskussionerna. Flera tog med sig att IoT i små och medelstora företag kan vara enkelt. Teknikworkshoppen inleddes med att Yuji Yamamoto från Mälardalens högskola presenterade projektet Karakuri IoT.

Karakuri är ett japanskt ord som kommer från karakuri-dockorna som tillverkades i Japan på 1800-talet. Karakuri innebär apparater eller prylar som skapas med kreativitet. Inom japansk tillverkningsindustrin har Karakuri Kaizen blivit allmänt erkänt och praktiserat. Det handlar om enkla mekaniska automationslösningar som skapas av personalen på golvet utan inblandning av tekniker eller ingenjörer. Lösningarna är ofta billiga och bidrar till att personalen känner sig delaktig och lär sig nya saker.

 

Karakuri IOT KIT

Går det att tillämpa Karakuri Kaizen med IoT? Det var vår frågeställning i början av projektet, berättade Yuji.

Målet med projektet har varit att utveckla ett modulkit som ska kunna användas av icke-experter för att skapa förbättringar med hjälp av IoT samt att utveckla en metodik för förbättringsarbete med hjälp av IoT och kreativitet från många.

Karakuri IoT handlar om demokratisering av IoT. Nu när projektet tar slut vill vi gå vidare och arbeta med demokratisering av AI, sa Yuji.

Sedan fortsatte workshoppen med att deltagarna själv fick uppleva en Karakuri IoT-workshop. Alvaro Aranda, RISE, faciliterade workshoppen. Först fick deltagarna i mindre grupper brainstorma olika tänkbara problem som skulle kunna lösas med hjälp av IoT.

Kategorier som ofta kommer upp är notifieringar, visa nuvarande status och veta när någonting inträffar, berättade Alvaro.

Sen valde grupperna ut ett problem och arbetade vidare med att skapa konceptuella lösningar på det valda problemet. Avslutningsvis presenterade grupperna de lösningar de arbetat fram

Syftet med Karakuri-metodiken är att operatörerna själva skapar sina mätpunkter istället för att teknikavdelningen kommer och säger vad som ska mätas, sa Alvaro. Det har mottagits väldigt positivt hos de företag som testat.

Teknikworkshoppen arrangerades av SkillIUC VästIUC Dalarna och Tillväxt Gotland tillsammans med RISE och Produktion2030.

→ Läs mer om projektet Karakuri IoT
→ Läs mer om våra teknikworkshoppar

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.