Du läser
Teknikworkshop i Trollhättan – Så kan SME-företag ta del av forskningsresultat

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Trollhättan – Så kan SME-företag ta del av forskningsresultat

  • IUC Väst arrangerar, i samarbete med Produktion2030, teknikworkshoppar inom olika områden där vi delger forskningsresultat. Under en fredag i oktober träffades vi för att lära mer om automatisering inom materialhantering. Träffen var ett samarrangemang med RISE IVF och Chalmers Tekniska Högskola.

Workshop
Workshop-ledarna, Robin Hanson och Lars Medbo från Chalmers Tekniska Högskola, visade olika typer av plockinformationssystem, plockexempel, kit-plock, automation inom orderplock samt transport med AGV:er.

Efter presentationen gick deltagarna tillsammans igenom frågeställningarna:

  • Vilka är de största möjligheterna med att tillämpa automation i er materialhantering?
  • Vilka är de största svårigheterna och/eller utmaningarna med att tillämpa automation i er materialhantering?
  • Har ni försökt tillämpa automation (eller öka tillämpningen av automation) utan att lyckas? Vad har i så fall varit hindret?
  • Vilka möjliggörare kan ni tänka er som skulle underlätta och möjliggöra automation för er? Till exempel intern kompetensutveckling, extern kompetens (konsulter), mer sofistikerad teknologi som finns att tillgå på marknaden? Annat?

Utbyte av erfarenheter
På träffen deltog personer från företag i olika storlekar och branscher med olika utmaningar. Det var högt i tak och med en bra dynamik fanns plats att nätverka, utbyta erfarenheter och höra om varandras utmaningar, möjligheter och lösningar.

Hemarbete
På hemmaplan tänker deltagarna arbeta med sin egen vision och strategi, se över processer, diskutera dagen med kollegor samt undersöka möjligheter och kostnader för olika plock-hjälpmedel.

Ökad automation
Syftet med projektet AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly) är att möjliggöra en ökad automation genom att generera kunskap om, när och hur automation bör tillämpas. Idag används automation i relativt liten utsträckning inom materialhantering och då vid höga volymer och små behov av flexibilitet.

Inom projektet togs bland annat följande frågeställningar upp:

  • Hur identifierar man en lämplig automationsnivå i materialförsörjning till montering?
  • Hur planerar, styr och övervakar man materialflöden för att undvika suboptimeringar?

Fortsättning
Vi hoppas på en fortsättning under 2020 med teknikworkshoparna då de kopplar samman SME-företagen med forskning och dess resultat. Planering pågår tillsammans med IUC Sverige för en ansökan om förlängning av projektet.

Vi tar också med oss deltagarnas önskemål om exempel på hårdvara, studiebesök, mer information kring lösningar för mindre företag samt mer fördjupning på de olika deltagarnas situation.

→ Mer information här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.