Du läser
Teknikworkshop i Trollhättan – Engagerat kring AKTA i Trollhättan

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Trollhättan – Engagerat kring AKTA i Trollhättan

  • IUC Väst genomförde den 18 oktober en teknikworkshop baserad på Produktion2030s projekt AKTA, Automation of Kitting, Transport and Assembly, på Innovatum i Trollhättan.

Föreläsare var bland andra Lars Medbo från Chalmers tekniska högskola och medverkade gjorde ett 15-talet personer medverkade från både stora och små företag – totalt nio företagsrepresentanter från fem olika bolag.

Fokus låg på automatiserade materialflöden; industrin måste tillämpa smart automation på alla nivåer för att klara sin konkurrenskraft, vilket kräver flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Många som var på plats konstaterade också att de flesta företaget står inför liknande utmaningar och att det är viktigt att kunna dra nytta av det stöd som finns från forskningsprojekt som exempelvis AKTA.

Här kan du lyssna till vad en av deltagarna tyckte om dagen. Deltagarna uppskattade det öppna samtalet med högt i tak där de kunde lyfta de frågor som de hade störst intresse av. Mixen av företag gav även nya möjligheter till nätverkande och breddade kontaktytor.

 

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2021 Produktion2030. All Rights Reserved.