Du läser
Teknikworkshop i Östersund – Vad köper kunden egentligen?

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Östersund – Vad köper kunden egentligen?

  • Vad är det egentligen som kunden köper? Är det en lastbil eller en transportmöjlighet? I teknikworkshoppen den 23 oktober i Östersund utmanades deltagarna att verkligen ta reda på vad kunden egentligen söker efter för att kunna anpassa sina erbjudanden och bidra till ökat värde för såväl kunden som kundens kund.

Deltog gjorde sex företagsrepresentanter från fyra små och medelstora företag (SMF).

Teknikworkshoppen tog avstamp i Produktion2030s projekt ATIT, Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin. Barbra Lagerholm från RISE IVF var ledare för dagen som arrangerades i samverkan med IUC Z-Group. ATIT-modellen hjälper framförallt SMF att se nya möjligheter med ett ökat tjänstefokus och att implementera dem i verkligheten.

Deltagarna tyckte att det var nyttigt att ta del av de andra deltagande företagens erfarenheter. De menade också att det blev bra diskussioner i en lagom stor grupp och att de fick nya verktyg för att se på sina produkter med nya ögon: ”Ändra tankesättet till att tänka utifrån och in!”

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2021 Produktion2030. All Rights Reserved.