Du läser
Teknikworkshop i Olofström – Vilken robot är rätt för just ditt företag?

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Olofström – Vilken robot är rätt för just ditt företag?

  • Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag? Med utgångspunkt i Produktion2030s projekt Dynamite genomförde Techtank i Olofström en teknikworkshop den 17 oktober på temat kollaborativa robotar och automationsstrategier hos RISE.

17 företagsrepresentanter var på plats från åtta bolag (varav fem små och medelstora företag) – totalt medverka 24 personer. Själva workshoppen leddes av Åsa Fast-Berglund från Chalmers tekniska högskola.

Prisbilden på kollaborativa robotar gör att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns det alternativ på marknaden. På plats fanns även en kollaborativ robot med olika gripverktyg där deltagarna själva fick genomföra praktiska övningar vid roboten. Möjligheten att få prova utrustningen praktiskt var något som också uppskattades av deltagarna.

Även arbetet i grupper uppskattades, liksom Åsas presentation och pedagogiska förmåga vilket gav deltagarna en ökad förståelse för hur dessa robotar kan användas. Kombinationen av praktisk och teoretisk information samt möjligheten till ”överhörning” företagen emellan var ytterligare en bonus som många framhöll.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.