Du läser
Teknikworkshop i Lund – Automationsstrategier och robotiseringsmotivation

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Lund – Automationsstrategier och robotiseringsmotivation

  • Den 4 oktober 2019 genomfördes en teknikworkshop i Lund i samarbete med IUC Syd. Med avstamp i Produktion2030-projektet Dynamite fick deltagarna lyssna på experter och även testa en kollaborativ robot. Det var mycket diskussioner med bra gruppdynamik, vilket är syftet med teknikworkshopparna, där flera av företagen visade intresse för vidare support. Totalt medverkade 20 personer varav 13 företagsrepresentanter från 8 företag.

Workshoppen bjöd på en bra balans där även om problem och utmaningar togs upp med möjlighet till ”hands-on”-exempel med robotleverantören närvarande – mycket uppskattat. Deltagarna fick en ökad förståelse över vad som krävs för att komma igång med en bra fördelningen mellan teori och praktik. Några hade dock gärna sett ännu fler företag i workshoppen för att kunna dela erfarenheter, medan andra efterfrågade även fler konkreta exempel på användningen av kollaborativa robotar.

Sammanfattningsvis var det dock en workshop som enligt många överträffade deras förväntningar med insikter om vad som skiljer en industrirobot och kollaborativ robot och att den sistnämnda kan användas till mer än vad vi tror. Uppskattat var också avsnittet kring ”robotiseringsmotivation” och att de faktiskt är tillgängliga även för små och medelstora företag. Eller som någon så träffande skrev i utvärderingen: Komplext ämne men mycket möjligheter!

→ Mer information har

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2021 Produktion2030. All Rights Reserved.