Du läser
Teknikworkshop i Luleå – Stort intresse för AM i metall

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Luleå – Stort intresse för AM i metall

  • Den 17 april 2019 genomförde vi en teknikworkshop i Luleå kring additiv tillverkning, baserad på projektet Optipam inom styrkeområde Flexibel produktion – ett lika hett som spännande område med stora möjligheter.

Deltagarna uppskattade att praktiskt få reda på vad som är möjligt inom AM (Additive Manufacturing), speciellt när det gäller metall. De uppskattade också en generell insikt kring AM och de olika metoder som erbjuds. Uppskattat var också att få lyssna till andra företags behov, problem och möjligheter.

Vad som ytterligare efterfrågades var kostnadsjämförelser och konkreta exempel med prisbild; ”business case” och ”succsess stories” efterfrågades också, vilket vi med tanke på områdets snabba utveckling snart kommer att kunna visa. Några hade också gärna sett att workshoppen hade varit lite längre.

Vad som stod klart var behovet av såväl kunskap som standard inom området, samtidigt som workshoppen visade hur långt AM kommit inom flera områden. Flera utryckte intresse för att ta kontakt med institut och högskola/universitet för att lära sig mer. Sammantaget visade utvärderingen att det fanns intresse av ett ytterligare steg, kanske exempelvis fördjupning eller coachning av något slag.

→ Mer information här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.