Du läser
Teknikworkshop i Karlstad – Ordnat flöde först – sedan automation

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Karlstad – Ordnat flöde först – sedan automation

  • Den 25 september genomfördes en teknikworkshop baserad på Produktion2030s projekt AKTA, Automation of Kitting, Transport and Assembly. Föreläsare var Lars Medbo och Robin Hanson från Chalmers tekniska högskola och platsen var Näringslivscentrum i Arvika med IUC-bolaget Stål & Verkstad som arrangör. 15-talet personer medverkade från fem små och medelstora företag (SMF).

Workshoppen fokuserade på ökad lönsamhet genom effektivare materialflöden. För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation på alla nivåer där en ökad efterfrågan på kundanpassade produkter kräver flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan – ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Deltagarna konstaterade att det var intressant att höra om andra företags utmaningar och ta del av de olika erfarenheterna som dragits, både positiva och negativa. ”Intressanta och aktuella historier som sätter fart på fantasin och ger idéer”, som en av dem uttryckte det. De fick även insikt i att det manuella systemet måste fungera innan automation; oftast är många steg innan automation kan införas. Det är avgörande för hela processen att ha ett ordnat flöde.

→ Mer information har

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.