Du läser
Teknikworkshop gav insikt i företagets digitaliseringsmognad

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop gav insikt i företagets digitaliseringsmognad

  • Autokaross tillverkar skåp, flak, kåpor och annan utrustning till lätta lastbilar. Företaget har 55 anställda och finns i Floby strax utanför Falköping med en filial i Södertälje.

Håkan Andersson, VD, har deltagit i Teknikworkshopparna Digitaliseringsmognad och Digitalisera era värdekedjor.

För mig är det viktigt att förstå hur vi ligger till på vår digitaliseringsresa – är vi långt fram eller riskerar vi att hamna efter?, berättar Håkan.

Han tycker att Teknikworkshopparna gav användbara verktyg för att bedöma företagets position:

Vi konstaterade att vi behöver göra mer, och det kommer vi att göra nu.

Som ett nästa steg kommer Autokaross att ingå i Digiresan 2.0, ett projekt som stöttar tillverkande företag i Västra Götalandsregionen och Halland att tillämpa möjligheterna med digitalisering.

Håkan uppskattar att Teknikworkshopparna är tillräckligt långa för att hinna få en bra bild av ämnet men inte så långa att hela arbetsdagen tas i anspråk. Det han vill se mer av är fler deltagande företag.

Vi vill ju ta del av andra företags erfarenheter och idéer, och på samma gång dela med oss av våra, säger Håkan.

Håkan menar att de allra flesta företag har strategier för vad de vill med företaget och digitalisering och hållbarhet står högt upp på nästan alla agendor. Hans råd är solklart:

Ta hjälp! Häng på till exempel Teknikworkshoppar inom de områden som är intressanta för dig och ditt företag.

→ Se kommande och tidigare teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.