Digital Teknikworkshop – Projekt Digi-load

Digital Teknikworkshop Digital

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering?

Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT

Digital Teknikworkshop Digital

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag.

Digital Teknikworkshop – Projekt AKTA

Digital Teknikworkshop Digital

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Förberedande Webinars – SIP-konferens 2021

Konferensen hålls i Stockholm Stockholm

Hur kan SIParna bidra internationellt till samhällsutmaningarna och hur kan strategiska innovationsprogram i samverkan möta de globala utmaningarna?