Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter

Digital Teknikworkshop Digital

Automation har potential att förenkla och optimera materialhantering inom både orderplock och interntransporter med självgående vagnar. Men går det verkligen att automatisera alla delar? Finns det några särskilda moment i flödena där automation kan skapa både säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar?

Ingenjör4.0 – Webinar

Digital Digital, Sverige

Join our webinar to understand the role of advanced technology in modern manufacturing. We'll discuss the challenge of skill gaps in manufacturing and how to overcome them.

Resan till en startklar återtillverkning

Digital Teknikworkshop Digital

Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka? Då är du välkommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och återtillverkning.

AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri

Digital Teknikworkshop Digital

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvalitetsbrister i produktionen? Lär dig mer om den stora potential som finns i användandet av maskininlärningstekniker för bildanalys och låt dig inspireras av möjligheterna.

Framtidssäkra din affär!

Göteborg Göteborg

Anmäl dig till informationsmöte om kostnadsfritt coachningsprogram i cirkulär utveckling.

Innovations- och förnyelseförmåga

Digital Teknikworkshop Digital

Hur ofta behöver du förnya ditt företags erbjudande, affär och verksamhet för att vara konkurrenskraftig även i föränderliga tider?

Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Digital Teknikworkshop Digital

Teknikutvecklingen går i snabb takt framåt och kan skapa möjligheter att förutse haverier, underhållsbehov och stillestånd. Men vilken utveckling av underhållsorganisationen krävs, för att dra full nytta av tekniken som kan spara tid och kostnader? Hur kan tillverkande bolag arbeta mer strukturerat med Smart Maintenance?

Webinar on the future needs of skills in Swedish industry

Register your seat for this webinar where expert professors and speakers from the Association of Swedish Engineering Industries, Engineers of Sweden along with representatives from the industry will discuss and share insights on the future needs of skills in Swedish industry.

Resan till en startklar återtillverkning

Digital Teknikworkshop Digital

Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka? Då är du välkommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och återtillverkning.