Strategic Innovation webinar 2021

Webinar Webinar

How can the Swedish Strategic Innovation Programmes contribute internationally to societal challenges and how can Strategic Innovation Programmes in collaboration meet the global challenges?

Digital Teknikworkshop – Produktionsinnovation

Digital Teknikworkshop Digital

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.