Strategic Innovation webinar 2021

Webinar Webinar

How can the Swedish Strategic Innovation Programmes contribute internationally to societal challenges and how can Strategic Innovation Programmes in collaboration meet the global challenges?

Digital Teknikworkshop – Produktionsinnovation

Digital Teknikworkshop Digital

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller

Digital Teknikworkshop Digital

Har ni framtidssäkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller både avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Digital Teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

Digital Teknikworkshop Digital

Vill du lära dig mer om vad cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter? Välkommen på Teknikworkshop!

Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot

Digital Teknikworkshop Digital

Hur bedömer man ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och hur planerar man för säker automation där människa och robot samarbetar? Lär dig mer om säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot.