Digital Teknikworkshop – Projekt Digi-load

Digital Teknikworkshop Digital

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering?

Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT

Digital Teknikworkshop Digital

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag.

Digital Teknikworkshop – Projekt AKTA

Digital Teknikworkshop Digital

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Förberedande Webinars – SIP-konferens 2021

Konferensen hålls i Stockholm Stockholm

Hur kan SIParna bidra internationellt till samhällsutmaningarna och hur kan strategiska innovationsprogram i samverkan möta de globala utmaningarna?

Digital Teknikworkshop – Projekt Produktionsinnovation

Digital Teknikworkshop Digital

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.

Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT

Digital Teknikworkshop Digital

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.