Cirkulär ekonomi

Digital Teknikworkshop Digital

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri

Digital Teknikworkshop Digital

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvalitetsbrister i produktionen? Lär dig mer om den stora potential som finns i användandet av maskininlärningstekniker för bildanalys och låt dig inspireras av möjligheterna.

Hannover Messe 2023

Hannover Messe

Join Sweden at Hannover Messe 2023 to showcase Swedish innovations to the world. 17-21 April 2023, Hannover The green transition of industry is ramping up worldwide with Swedish solutions in the vanguard of progress – powered by clean energy, collaboration and technology innovation. As part of Business Sweden’s long-term efforts to promote Swedish solutions to…