Laddar Evenemang

Digital Teknikworkshop – Projekt SuRE BPMS

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

  • tisdag 04 maj 2021
  • 09:00-12:00
  • Plats

    Digital Teknikworkshop
    Digital,
  • Arrangör

Workshopen handlar om hur ett företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Motiv att anmäla sig
I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi

Vad får jag med mig
Projektet ”SuRE BPMS” presenterar samlade indata och erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem. Under workshopen kommer vi tillsammans diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

Diskussionspunkter under workshopen:
– Hur mäter ni idag?
– Hur använder ni mätetalen?

När man väl samlat indata och räknat ut KPIer ska de ju användas på något värdefullt sätt. En framgångsrik användning påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras, och vilka som är involverade i det arbetet.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 4 maj, kl.9.00 – 12:00, 2021
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver
Anmälan: Senast 27 april , 2021

Program
09.00 Välkomna att logga in.
09.05 Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare och några Menti-frågor.

09.20 Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem – utmaningar
Diskussion 1: Hur mäter ni idag?
Design av nyckeltalsystem, koppling till
Lean/förbättringsarbete

Diskussionstema 2: Hur använder ni mätetalen?
Strategi – Vad ska vi vara bra på? Sätta motiverande mål?
Hållbarhet och nyckeltal + summering

11.45 Summering, utvärdering

12.00 Avslut

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här