Laddar Evenemang

Automationsanlys för flexibel kortserieproduktion – Projekt LoHi Swedprod

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

  • 09:00-12:00
  • Plats

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig
Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

  • Hög mix av olika produkter och korta serier
  • Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
  • Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
  • Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot
En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide
I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg
Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 7 september 2021, kl.9.00 – 12:00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 1 september, 2021

Agenda
09.00 Välkomna att logga in.

09.05 Introduktion av workshop.
– Presentation av deltagare och några Menti-frågor.

09.20 Omvärld: Flexibel automation med robotisering
– Guide för flexibel automation
– Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
– Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.
– Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?

11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Varmt välkomna!

→ Inbjudan PDF här
→ Anmälan här