Du läser
Ta möjligheten att söka stöd för att planera en Horisont Europa-ansökan!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ta möjligheten att söka stöd för att planera en Horisont Europa-ansökan!

  • Vinnova erbjuder stöd för att planera ansökningar till EU:s ramprogram Horisont Europa, syftet är att ge svenska organisationer bättre förutsättningar att tillsammans med europeiska partners bidra till en hållbar omställning av svensk industri.

EU:s ramprogram är en underutnyttjad möjlighet med stora resurser när det gäller finansiering, nätverk och forskningsinfrastruktur. Det finns möjlighet att söka planeringsbidrag från Vinnova två gånger per år, nästa omgång av utlysningen stänger 18 oktober.

ANSÖKNINGSPERIOD: 2021-05-18 → 2021-10-18

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till de utlysningar inom arbetsprogrammet som finns angivna i bilaga 1.

Vad kan ni söka för?
Planeringsprojekt ska resultera i inlämning av en färdig Horisont Europa ansökan. Finansieringen ska nyttjas för att utveckla projektidén, etablera ett starkt konsortium med relevanta projektpartners, samt planera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) med väl underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre svenska projektparter varav minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?
Varje planeringsprojekt kan söka upp till 500 000 kronor (för en koordinerande roll) eller 300 000 kronor (för en deltagande roll). Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader

Viktiga datum
Öppnar för ansökan: 10 maj 2021
Sista ansökningsdag: 18 oktober 2021 kl 14:00
Beslut meddelas: 15 november 2021

På utlysningens webbsida hittar du utlysningstexten samt vilka utlysningar i Horisont Europa som planeringsbidraget omfattar.

→ Ansök här
→ Du kan hitta mer information här
→ Här listas externa utlysningar

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.