Svenska testbäddar kan lära av Tyskland

Testbädd är ett ord som nämns allt oftare i innovationssammanhang. Exempelvis lanserade regeringen förra året satsningen ”Testbädd Sverige” för att fler svenska innovationer ska komma till nytta och bidra till hållbar tillväxt. Men vad är en testbädd egentligen? Vi har frågat två ledande experter på området.X