Utlysning 11, vår 2019: Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

ANSÖKNINGSPERIOD: 2018-10-22 —› 2019-01-21

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Utlysning 11, vår 2019: Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

ANSÖKNINGSPERIOD: 2018-10-22 —› 2019-01-21

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av industriföretag som verkar inom svensk tillverkningsindustri, samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

.

Vem kan söka?

Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

 

Ladda ner mallar här:

Produktion2030 – Utlysningstext svenska

Produktion2030 – template project proposal

Produktion2030 – template for CV

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 22 oktober 2018
Sista ansökningsdag: 21 january 2019 kl 14:00
Beslutsdatum: 22 february 2019

Projektstart får starta: 1 mars 2019

 

Vad handlar erbjudandet om?

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 25 miljoner kronor för Forsknings- och Innovationsprojekt.

Syftet med utlysningen är att skapa Forsknings- och innovationsprojekt som svarar mot de utmaningar Produktion2030 har identifierat inom sex styrkeområden (se kapitel 4). Forsknings- och innovationsprojekt har en projekttid på högst 3 år och kan ansöka om maximalt 5 miljoner kronor i bidragsfinansiering.

 

Produktion2030 ställer krav på samverkan i alla projekt, i syfte att öka och stärka aktörernas innovationsförmåga. Kravet på samverkan ska stimulera bildandet av nya projektkonstellationer, med en bredd av aktörer från olika organisationer, som är komplementära i sin kompetens och i sin verksamhet.

 

Denna utlysning riktar sig till konsortier som utgörs av företag som verkar inom svensk tillverkningsindustri samt forskningsaktörer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut. Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer. Observera att forskningsaktörer i ett konsortium måste tillhöra
olika institutioner eller avdelningar.

 

  • Maximalt bidrag per projekt från Produktion2030 är 5 miljoner kronor.
  • Maximal projekttid är 36 månader.
  • Projektkonsortiet ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer (högskola, universitet eller forskningsinstitut).
  • Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent av projektets totala kostnader.
  • Endast universitet, högskola eller forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.
  • Produktion2030 ser gärna att ansökningar om Forsknings- och innovationsprojekt bygger vidare på idéprojekt tidigare finansierade av Produktion2030.

Tidigare utlysningar

Nya tjänster för tillverkande industri

Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.