Storsatsning på hållbar industri i Södertälje – första spadtaget genomfört för ökad forskning och utbildning

Svensk industri har en stark position idag men om tillverkningsindustrin ska finnas kvar och utvecklas också i framtiden måste kompetensförsörjningen säkerställas. KTH har tillsammans med industriparter som AstraZeneca och Scania identifierat behovet av en kompetensnod runt hållbar produktion och bygger nu upp en ny forskningsorganisation i Södertälje, där forskningen och kunskapsutvecklingen ska bidra till att skapa ”en hållbar industri”.

Panelsamtal om hur satsningen i Södertälje kan medverka till att svensk industri förblir världsledande. Boel Godner kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun (S); Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH; närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S); Thomas Karlsson, Executive Vice President, Production & Logistics, Scania; Scania; Jan-Olof Jacke, VD, Sverige AstraZeneca, Kristina Palm, prefekt KTH samt Stephan Tolstoy, styrelseordförande Acturum. Foto: Pontus Orre

 

Parallellt med den nya forskningsorganisationen planeras även nya ingenjörsutbildningar för att ytterligare stärka kompetensutvecklingen inom dessa områden. Verksamheten byggs upp vid KTH i Södertälje där det finns en direkt närhet till Scania och AstraZeneca – två företag med omfattande och globalt konkurrenskraftiga produktionsanläggningar.

De forskningsområden som KTH satsar på är produktionsledning, strategiskt underhåll och produktionslogistik, vilka tillsammans ska bidra till den hållbara industrin. När det gäller den nya forskningsorganisationen har rekryteringen nu inletts. Totalt ska en professor anställas till respektive forskningsområde: industriell produktionsledning, industriell hållbarhet och driftsäkerhet och produktionslogistik. Dessutom ska lektorer, biträdande lektorer, adjunkter och doktorander att rekryteras löpande fram till och med år 2022. Därtill kommer ett antal adjungerade professorer och industridoktorander i samarbete med de involverade industriföretagen.

I februari 2016 har den första omgången forskartjänster utlysts: Leif Östlings professur i industriell produktionsledning; ett lektorat i produktionssystemteknik, ett lektorat i hållbar produktion samt ett biträdande lektor i operativ industriell produktionsledning. Mer information om satsningen, forskningsämnena samt länkar till annonserna för dessa tjänster finns här.

Fler tjänster kommer att utlysas senare under våren och då bland annat professurer inom områdena industriell hållbarhet och driftsäkerhet respektive produktionslogistik.

 

Studenter berättar om KTH:s utvecklingsplaner. Foto: Pontus Orre

I KTH:s satsning ingår, förutom att bygga upp en stark forskningsnod, att etablera fler utbildningar som ska bidra med kompetens till den hållbara industrin och först ut är en ny civilingenjörsutbildning i Industriell teknik och hållbarhet som startar till nu hösten. Utbildningen är ett fristående spår inom civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik och fokuserar på hållbar produktion från allra första dagen.

 

Byggnaden på ca 13 000 kvadratmeter beräknas stå klar hösten 2017. Illustration: White Arkitekter

 

För att kunna bedriva framstående utbildning och forskning kommer KTH i Södertälje flytta till ett nytt campus sommaren 2017. I det nya Campuset kommer KTH vara granne med Södertälje Science Park – en nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle och som har profilområdena inom profilområdena Hållbar Produktion, Life Science och Hållbara Livsmedel. Campusmiljön ska vara en plats där utbildning, forskning, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande utveckling. Det första spadtaget till det nya campuset togs under uppmärksammade former 23 februari, och du kan läsa mer om detta här.