Stor nyfikenhet på kollaborativa robotar bland SMF

Årets teknikworkshoppar är igång! På temat nyttan av kollaborativa robotar för företag har två olika workshoppar ägt rum under januari. Arrangörerna konstaterar att intresset för robotar inom industrin är stort bland små- och medelstora företag (SMF).

Den ena workshoppen genomfördes av IUC Sjuhärad AB i Borås och syftade till att låta SMF få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag, samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation.

Mycket intressant och givande mix av teori och praktik. Att få veta vad vi skall tänka på för att skapa högre effektivitet genom robotisering och höra om verkliga fall från en leverantör och sedan få prova på att ”programmera” en robot. Intressant också med metoden vi fick lära oss och själva fick testa, på hur vi kan gå tillväga för att påbörja robotiseringen, säger Anders Tingström, VD och ägare på Colmeo AB, som deltog i workshopen i Borås.

 

Fler lärdomar från dagen bland deltagarna var enkelheten i att programmera robot och komma igång, möjligheter såväl som begränsningar med robotar samt nya infallsvinklar på användning av robotar.

Intresserad av att delta på programmets kommande teknikworkshoppar? Håll utkik på webben för mer information.

Taggar: