VIST – Vision Inspection Swedish Testbed
Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare
RobIn – Robust in-process joint finding
SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production
Verktygresursoptimering