SPS14 – Ett symposium av värde

I september hölls det sjätte Swedish Production Symposium, SPS. Under tre dagar fick deltagare från akademin, industrin, institut och myndigheter ta del av föredrag och seminarier av hög vetenskaplig klass och samlade 150-200 deltagare.

Swedish Production Symposium är också ett bra tillfälle för många yngre forskare att få möjlighet att visa upp sin forskning. Framför allt är det en viktig mötesplats där forskare från såväl akademien som industrin knyter kontakter, får ta del av och utbyta idéer och tankar om produktion.

Under symposiet fick Produktion2030 möjlighet att visa upp sig och dela med sig av programmets styrkeområden, aktiviteter och förväntade resultat.

Ledande företrädare kommenterar produktionsområdet och symposiet
Titta på filmen från symposiet där bland annat Johan Stahre, professor på Chalmers, biträdande programchef för Produktion2030, Åke Svensson, vd på Teknikföretagen och Margareta Groth, enhetschef Industriell utveckling på Vinnova kommenterar nyttan av konferensen, belyser att produktion ingår i kunskapssamhället och betonar vikten av samverkansprogram som Produktion2030.

Swedish Production Symposium arrangeras vart annat år av Svenska Produktionsakademien, som är en organisation för produktionsforskning och produktionsutbildning. Symposiet kommer att äga rum för sjunde gången i november 2016 i Lund.

Filmsammandrag från SPS14.