Aktuellt

Teknikworkshop på distans ZOOM
10 september 2020

Den 4 september var det dags för ett 40-tal deltagare från Luleå i norr till Malmö i söder att lära sig mer om Produktionsinnovation.

Tjänstefiering för ökad lönsamhet hos tillverkande SMF
27 februari 2020

Lokalen var fylld till sista plats när Produktion2030, tillsammans med Tillväxt Gotland, IUC och RISE genomförde teknikworkshop om hur tillverkande små och medelstora företag, SMF, kan använda tjänstefiering för ökat kundvärde och lönsamhet.

Teknikworkshop i Lund- Bra kunskapsspridning mellan företag
04 december 2019

Baserat på resultaten från Produktion2030s forskningsprojekt SuRE BPMS genomfördes den 8 november en teknikworkshop hos IUC Syd i Lund.

Teknikworkshop i Östersund - Vad köper kunden egentligen
29 november 2019

I teknikworkshoppen den 23 oktober i Östersund utmanades deltagarna att verkligen ta reda på vad kunden egentligen söker efter för att kunna anpassa sina erbjudanden.

Teknikworkshop i Trollhättan- Engagerat kring AKTA i Trollhättan
25 november 2019

IUC Väst genomförde den 18 oktober en teknikworkshop baserad på Produktion2030s projekt AKTA, Automation of Kitting, Transport and Assembly, på Innovatum i Trollhättan.

Teknikworkshop i Olofström - Vilken robot är rätt för just ditt företag
20 november 2019

Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag? Med utgångspunkt i Produktion2030s projekt Dynamite genomförde Techtank i Olofström en teknikworkshop den 17 oktober på temat kollaborativa robotar och automationsstrategier hos RISE.

Teknikworkshop i Karlstad - Ordnat flöde först – sedan automation
13 november 2019

Den 25 september genomfördes en teknikworkshop baserad på Produktion2030s projekt AKTA, Automation of Kitting, Transport and Assembly.

Teknikworkshop i Trollhättan - Så kan SME-företag ta del av forskningsresultat
30 oktober 2019

IUC Väst arrangerar, i samarbete med Produktion2030, teknikworkshoppar inom olika områden där vi delger forskningsresultat. Under en fredag i oktober träffades vi för att lära mer om automatisering inom materialhantering. Träffen var ett samarrangemang med RISE IVF och Chalmers Tekniska Högskola.

Automationsstrategier och robotiseringsmotivation
11 oktober 2019

Den 4 oktober 2019 genomfördes en teknikworkshop i Lund i samarbete med IUC Syd. Med avstamp i Produktion2030-projektet Dynamite fick deltagarna lyssna på experter och även testa en kollaborativ robot.

Teknikworkshop i Önnestad - Möte om Smartare möten och bättre kommunikation – MEET-modellen
30 september 2019

Den 10 september genomfördes en teknikworkshop i Önnestad hos företaget Smekab. Det var en workshop kring MEET-modellen och genomfördes inom Produktion2030 i arrangemang av RISE IVF som utvecklats inom ramen för MEET-projektet och Chalmers.

Smart & proaktivt underhåll - Magnus Östholm Volvo Car Corporation
14 augusti 2019

Tillsammans med kollegor från Chalmers under ledning av Anders Skoogh medverkar RISE i kursen Smart & proaktivt underhåll i Produktion2030s regi i samarbete med FKG.

Teknikworkshop i Luleå - Stort intresse för AM i metall
22 juli 2019

Den 17 april 2019 genomförde vi en teknikworkshop i Luleå kring additiv tillverkning, baserad på projektet Optipam inom styrkeområde Flexibel produktion – ett lika hett som spännande område med stora möjligheter.

Teknik Workshop i Halland - Insikter om kollaborativa robotar
11 mars 2019

Den 17 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad. Innehållet var baserat på resultat från Produktion2030s projekt Dynamite och leddes av Åsa Fast-Berglund från Chalmers.

Projekt Skrddarsydda verktygsytor fr robust och hllbar presshrdning
22 februari 2019

Projektet fokuserar på att skapa termiskt sprutade beläggningar av dyrare och mer avancerade stål på billigare verktygsstål.

Stor nyfikenhet p kollaborativa robotar bland SMF
18 februari 2019

Årets teknikworkshoppar är igång! På temat nyttan av kollaborativa robotar för företag har två olika workshoppar ägt rum under januari. Arrangörerna konstaterar att intresset för robotar inom industrin är stort bland små- och medelstora företag (SMF).

Insikter om kollaborativa robotar
17 januari 2019

Den 17 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad.

Instrument 23-11
23 november 2018

Inom Produktion2030 för vi en dialog om hur vi ytterligare kan förstärka utbudet av aktiviteter inom instrument Små och medelstora företag (SMF), där vi vill undersöka hur vi efter en Teknikworkshop kan hjälpa företagen att komma ett steg närmare implementering av ny kunskap.

News 11-06 home
6 november 2018

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF.

16-10Instrument news
16 oktober 2018

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF.

Instrument new 02-10
2 oktober 2018

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF.

25-9 news page
25 september 2018

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Nu är det dags för instrumentet Små och medelstora företag (SMF).

iucstalverkstad2_preview
15 mars 2018

Förutom att teknikworkshopparna underlättar kunskapsöverföringen till SMF är de samtidigt ett sätt att göra företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna, framhåller Roger Lundin på RISE IVF som formar och knyter kontakten mellan aktörer och projektledare inom Produktion2030.

Be the future engineer
15 mars 2018

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.

171130_skelleftea
5 januari 2018

Med avstamp i resultat från Produktion2030s projekt MEET arrangerade IUC Norr i samverkan med RISE IVF en teknikworkshop kring smartare möten. Per Gullander från RISE IVF höll en introduktion om MEET och dess modell som bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten ska planeras.

2
15 december 2017

Projektet ”Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion” fokuserar på ett problem de flesta känner till men få till fullo förstår – något som Produktion2030 ska försöka ändra på. Det är ett viktigt område, inte minst med tanke på hur det påverkar vår uppfattning om ett fordons kvalitet.

nyhet-
30 november 2017

Baserat på Produktion2030s projekt Dynamite genomfördes en heldags teknikworkshop den 8 november i samverkan mellan IUC Sjuhärad, Chalmers och RISE IVF. IUC Sjuhärad med Joakim Thuresson i spetsen hade genomfört ett engagerat förarbete och bjudit in en bra grupp av företag; det var 7 företag med 14 företagsrepresentanter som samlades för att diskutera möjligheter och förutsättningar för att öka sin automation med kollaborativa robotar.

17 mars 2017

IUC Kalmar arrangerade den 14 mars en teknikworkshop kring Produktion2030s forskningsprojekt ”Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning” med fokus på metall.

1 februari 2017

Robust in-process joint finding, RobIn, är ett av Produktion2030s projekt inom området flexibla produktionsprocesser. Målsättningen är att utveckla ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning.

18 november 2016

IUC Väst samlade 28 oktober ett antal små och medelstora företag till en teknikworkshop baserad på erfarenheterna från Produktion2030s projekt ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet”.

26 september 2016

Projektet Matflex – testbädd för materialflexibel produktion – utvecklar en fysisk och virtuell testbädd där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

6 september 2016

Den 25 augusti genomfördes en workshop med projektet MEET i samarbete med IUC Wermland. Om du är nyfiken på att se hur det gick till, se bilderna nedan.