Du läser
Sima Valizadeh Keynote Speaker på mässan Scanautomatic

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Sima Valizadeh Keynote Speaker på mässan Scanautomatic

Sima Valizadeh, ansvarig för Produktion2030s nationella satsning Testbädd Smart Produktion är Keynote Speaker på mässan Scanautomatic i oktober.

Testbädd Smart Produktion är en plattform och en infrastruktur av testbäddar riktade mot tillverkningsindustrin. Satsningen möjliggör för forskare att utföra tester och analyser för att göra verklighet av det industrin vill ha, utan att störa produktionen. Genom att olika företag och akademi samverkar i testbäddsmiljön, kan både små och stora tillverkningsföretag snabbare investera i den teknik och kunskap som krävs för att i allt större utsträckning digitalisera produktionen.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.