Du läser
Ser mångfald som konkurrensfaktor

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ser mångfald som konkurrensfaktor

  • Bruzaholms Bruk är ett gjuteri med anor från 1600-talet. Här gjuter man slipdelar till cement- och asfaltsblandare samt värmebeständigt gods till tillexempel värmeverk. 85% av produktionen går på export, framför allt till det tysktalande Europa.

Vår höga kvalitet är det som gör oss konkurrenskraftiga, berättar Tove Frisk som är VD på Bruzaholms Bruk, ett företag
med anor från 1600-talet.

Bruzaholms Bruk har funnits på samma plats sedan 1660-talet, nuvarande fabrikslokaler är från 1907. Tove berättar att historien ständigt är närvarande:

– Vi finns i en historisk miljö bland historiska byggnader och en gammal kanal igenom området som användes för att driva turbinen. Anledning till att vi finns just här är tillgången till vatten för energi och närheten till sjöarna som gav järnmalm förr.

Företaget ligger i lilla Bruzaholm några mil från Eksjö. Att geografiskt befinna sig på landsbygden har både för- och nackdelar menar Tove.

Jag gillar verkligen produktion. Produktion är ett skapande. Skapande och människor – det går jag igång på och det får jag här säger Tove

– Det är fantastiskt att finnas här, mitt i naturen. Jag har med mig min hund till jobbet och kan gå ut på promenad i skogen på lunchen. Men det är också en utmaning när det handlar om att attrahera personer hit till landsbygden. Vi behöver erbjuda något annat än företag som finns i en större stad, säger hon och fortsätter:

– Precis som att vi är en premiumleverantör ska vi vara en premiumarbetsgivare. Med det menar vi inte att vi ska vara ett lyxigt alternativ, utan vi ska bygga på och utveckla det vi redan har och vara ”något annat”. Hur kan vi omvandla den småländska kreativiteten till ett erbjudande som lockar?

Mångfald ger konkurrenskraft

Bruzaholms Bruk har som ambition att vara en heterogen grupp. Tove menar att det bidrar till företagets konkurrenskraft:

– Vi behöver personer som tänker olika och utmanar varandra, men samtidigt möts i att vi ska vara ett härligt gäng och samarbeta.

Hon berättar hur de är noga med att utmana magkänslan i till exempel intervjusituationer.

– Vi jobbar aktivt med att utmana oss själva och verkligen försöka se vem vi har framför oss. Min erfarenhet är att män generellt är bättre på att framhäva sin kompetens medan kvinnor är mer återhållsamma med det. Då blir vår uppgift att vara noga med vad vi frågar och få det bekräftat av referenser för att göra en korrekt bedömning.

Och visst finns det kompetenta kvinnor. Tove berättar:

Vi har en fantastisk produktionschef som också råkar vara kvinna. Det är något vi fått uppskattning för från andra kvinnor i organisationen.

Tove själv har en bakgrund inom HR och var tidigare HR-chef på Bruzaholms Bruk.

– När jag skulle välja studieinriktning halkade jag in på HR eftersom jag ville jobba med människor. Men med facit i hand skulle jag läst till ingenjör. Vill du jobba med människor är det i industrin du ska vara, säger Tove och fortsätter:

Jag gillar verkligen produktion. Produktion är ett skapande. Skapande och människor – det går jag igång på och det får jag här. Men det allra bästa med jobbet är mina härliga kollegor.

Ett fossilfritt gjuteri

Bruzaholms Bruk jobbar hårt med att driva hållbarhetsfrågan gentemot sina kunder. Som exempel har de ett retursystem där kunder kan returnera utslitna detaljer och Bruzaholms Bruk återvinner materialet.

För oss handlar hållbarhet både om människa och miljö. Hållbarhet betyder att vi ska vara rädda om varandra, säger Tove.

Bruzaholms Bruk har som mål att vara ett fossilfritt gjuteri. En nyckel är att hitta en ersättning till den sot som blandas med sand i gjutningen. Sandblandningen är en nyckel till kvaliteten och det är viktigt att hitta ett alternativ som gör att kvaliteten bibehålls.

– Vi gjorde ett test för några år sedan och det blev inte alls bra. Men vi måste ju våga testa för att lära oss, säger Tove.

Det är relativt lätt att byta ut och tillexempel köpa förnybar el eller installera solceller förklarar Tove. Men det blir klurigare när det kommer till sånt som är nära kopplat till produktionsprocessen. Företaget deltar i det branschgemensamma projektet GRETA som ska ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning.

Som tur är, är vi många gjuterier som vill se en hållbar omställning av vår produktion och vi jobbar tillsammans, avslutar Tove.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.