SENASTE NYTT

Projekt: SuRE BPMS  – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems
mars 20, 2019
Projektet SuRE BPMS ska arbeta för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i morgondagens nyckeltalssystem.
Möt Forskarskolans doktorander
mars 18, 2019
Produktion2030 Forskarskola erbjuder doktorander ett flertal kurser på universitet och högskolor runtom i Sverige - samtliga med syfte att rusta forskare för framtidens industri. Narges Asadi, PhD och Quality & OpEx Specialist på ABB Robotics, är en av de doktorandstudenter som deltagit och som uppmanar andra att göra samma sak.
Projekt: TechMo  – Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin
mars 18, 2019
Projektet syftar till att demonstrera ett nya metoder för att välja vilka tillverkningstekniker som ska utvecklas.
Projekt: Storskalig produktion av produkter av mixade material
mars 15, 2019
Målet med det här projektet är att det ska gå att förutsäga hur produktionssystemet bör förändras i förhållande till produkternas förändring.
Logg internationellt: Nytt från Bryssel
mars 14, 2019
Förhandlingarna kring det nya ramprogrammet, Horizon Europe, har vi nämnt tidigare, men en uppdatering kan vara på plats. Under hösten har förhandlingarna pågått mellan medlemsstaterna kring själva regelverket som består av två huvuddelar, där förordningen – det vill säga det legala ramverket – och deltaganderegler utgör ett första ”paket”.
Projekt: Produktionsänglar – Ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning Produktionsinnovation
mars 13, 2019
Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter.
Teknik Workshop i Halland – Insikter om kollaborativa robotar
mars 11, 2019
Den 17 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad. Innehållet var baserat på resultat från Produktion2030s projekt Dynamite och leddes av Åsa Fast-Berglund från Chalmers.
Veckans logg med Peter Almström
mars 11, 2019
Min specialitet inom resurseffektiv produktion är i huvudsak effektivitet för människor och maskiner. Det rör sig inte om material- eller energieffektivitet i någon större grad, utan mer om generell effektivitet som å andra sidan i slutänden även kan ha påverkan på dessa. Just nu är jag engagerad i två olika pågående projekt, Smart PM respektive LoHiSwedProd.
Projekt: SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
mars 11, 2019
Syftet med SQID-projektet är att utveckla och verifiera en tvättdemonstrator som rengör produktdelar med Qleanvatten som vanligtvis rengörs med kemikalier i tillverkningsindustrin.
Projekt: PMBM – Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industry
mars 8, 2019
Projektet syftar för det första till att undersöka förutsättningarna för modellering av tillgänglighet i produktionssystem i kontexten ”produktionskapacitet som tjänst” som i framtiden kan tillämpas i reella affärssituationer.
Projekt: SMASh – Smart Maintenance Assessment
mars 6, 2019
Idén med projektet SMASh är att utveckla ett verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag.
Samverkan med akademi som överträffar förväntningar
mars 5, 2019
Produktions2030 har inom styrkeområde ”Hållbar och resurseffektiv produktion” bland annat finansierat ett projekt kring blyfria kopparlegeringar med målet att utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria kopparlegeringar.
Projekt: Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium
mars 4, 2019
Målet med projektet är att studera och optimera en miljömässigt hållbar metod för anodisering av aluminium.
Veckans logg med Anna Syberfeldt
mars 1, 2019
Inom virtuell produktionsutveckling så pratar vi väldigt mycket om ”det virtuella originalet”. Vår målsättning är att försöka få industrin att göra allt virtuellt innan de gör det i verkligheten. Om de ska bygga en ny lina, montera nya maskiner, utveckla sin produktion – målet är att det alltid ska byggas virtuellt först där de kan testa och optimera systemet.
Projekt: Digi-load
mars 1, 2019
Robotlyftet fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.
Projekt: SMART PM – Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance management
februari 27, 2019
SMART PM-projektet strävar efter att öka resurseffektiviteten för både maskiner och människor genom ökad automation och digitalisering i företagets KPI-system.
Grattis till beviljade projekt!
februari 26, 2019
Åtta nya projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s elfte utlysning. Det är forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Nedan finns länkar och kontaktuppgifter till samtliga projekt.
Projekt: Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning
februari 25, 2019
Idéprojektet syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål och segjärn, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter.
Veckans logg med Erik Sundin
februari 22, 2019
Vad händer inom cirkulära produktionssystem och underhåll? Vi har en hel del roliga projekt inom styrkeområdet som det står att läsa om på hemsidan, men förutom de som pågår eller hunnit avslutas så händer det också mycket annat.
Projekt: Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning
februari 22, 2019
Projektet fokuserar på att skapa termiskt sprutade beläggningar av dyrare och mer avancerade stål på billigare verktygsstål.
Projekt: Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare
februari 20, 2019
Ohmisk värmning direkt i värmeväxlarpaketet ger industrin många fördelar.
Framtidens ingenjör!
februari 18, 2019
Häng med i den industriella revolutionen 4.0. Titta på klippet och bli inspirerad till att bli framtidens ingenjör.
Stor nyfikenhet på kollaborativa robotar bland SMF
februari 18, 2019
Årets teknikworkshoppar är igång! På temat nyttan av kollaborativa robotar för företag har två olika workshoppar ägt rum under januari. Arrangörerna konstaterar att intresset för robotar inom industrin är stort bland små- och medelstora företag (SMF).
Projekt: POSTECH  – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector
februari 18, 2019
Syftet med detta projekt är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personsäkerheten inom process- och stålindustrin genom att utnyttja senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd.
Insikter om kollaborativa robotar
februari 15, 2019
Den 17 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad.
Logg internationellt: Nytt från Bryssel
februari 15, 2019
Under Industry Days – Industridagarna som EU arrangerade i Bryssel 5-6 februari – diskuterades det underlag/förslag till en industripolicy som är under utarbetande av en expertgrupp och ska överlämnas som ett inspel till nästa kommission.
Projekt: SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production
februari 15, 2019
Syftet med projektet SIVPRO är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos produkter tillverkade vid en produktionslina.
Så kan EU stimulera och accelerera innovation
februari 13, 2019
Under EU Industry days i Bryssel anordnade Produktion2030 tillsammans med Teknikföretagen och European Factories of the Future Reserach Association, EFFRA ett välbesökt seminarium som fokuserade på vikten av PPP-modellen
Projekt: Nervsystem i industriella fixturer
februari 13, 2019
Detta projekt syftar till att öka robustheten och industrialisera användandet av fiberoptiska sensorer (FBG) som tillståndsövervakare i industriella lättviktsfixturer.
Projekt: Simon – New Application of AI for Services in Maintenance towards a Circular Economy
februari 11, 2019
Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI- (artificiell intelligens) tekniker för underhållstjänster som tillhandahålls av tre svenska företag.
Produktion2030 på 2 minuter!
februari 8, 2019
Nyfiken på att förstå hur produktion2030 verkar mot olika grupper och utvecklas framöver. Här har du filmen som sammanfattar och berättar nyttan med programmet.
Veckans logg med Luis Ribeiro
februari 8, 2019
Det är mycket intressant som pågår inom virtuell produktionsutveckling, där vi är flera olika expertgruppledare som arbetar inom distinkta områden.
Så ska fler bli ingenjörer
februari 8, 2019
Det råder stor brist på ingenjörer i Sverige. Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik på högskolan i Skövde, berättar hur hon tror man kan få fler att vilja söka sig till yrket.
Projekt: MOTION – Mobil och digital Automation
februari 8, 2019
Målet med projektet är att få en flexibel och effektiv produktion genom ökad digitalisering och integrering av informationssystem.
Projekt: SUMMIT – Sustainability, Smart Maintenance and factory design Testbed
februari 6, 2019
SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft inom området produktionsutveckling.
Projekt: Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet
februari 4, 2019
Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar.
Projekt: Maint-CPS – Ett system för automatisk kontroll av maskinhälsa
februari 1, 2019
För ökande företagslönsamhet och -konkurrenskraft behövs en kontinuerlig minskning av produktionsstörningar och risk av haveri för att säkra produktionskontinuitet, kvalitet och leverans kostnadseffektivt.
Projekt: Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar
januari 30, 2019
Idag finns det ingen komplett arbetsmodell för att identifiera och hantera alla säkerhets och ergonomifrågor som uppstår när samverkande robotar skall installeras.
Projekt: LOFiK – Ljudorienterade fiber i kompositer
januari 28, 2019
Projektets mål är att visa att ultraljudsinriktning av fibrer kan användas i SMC-baserad tillverkning för att skräddarsy anpassningen av fibrer i pressade komponenter.
Logg internationellt: Nytt från Bryssel
januari 25, 2019
Den nuvarande EU-kommissionen har fått en del kritik för att den saknat en industristrategi, varför den under 2017 bestämde sig för att ta fram en sådan. Som en del i detta och för att verkligen visa hur viktig industrin är, har Kommissionen instiftat vad de kallar Industry Days.
Projekt: DiSAM – Digitalization of Supply Chain in Swedish Additive Manufacturing
januari 25, 2019
DiSAM kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att både öka produktionsflexibiliteten och reducera tiden till marknadsintroduktion.
Projekt: LiM – Logik inom tillverkning
januari 23, 2019
Digitaliseringsprojektet LiM visar med ett antal fallstudier hur tillverkningsindustrin i och med ett berikat språk kan representera informationsstrukturer för produkter och produktionsprocesser.
Projekt: RobIn – Robust in-process joint finding
januari 21, 2019
Projektet RobIn syftar till att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning.
Projekt: Kostnadsdriven Grön Kaizen
januari 18, 2019
Den övergripande visionen för projektet är att kraftigt minska miljöslöseriet från läkemedelsproduktionen i Sverige och på sikt globalt.
Projekt: KNIW – Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)
januari 16, 2019
Det här projektet ska testa om och hur en modifierad elektrodgeometri kan öka svetsbarheten av svåra höghållfasta materialkombinationer.
Stor potential för skräddarsydda verktygsytor
januari 15, 2019
Att kunna använda ett mer lättbearbetat verktygsstål i kombination med avancerad ytbeläggning har en stor potential inom varmformningsprocesser enligt biträdande professor Jens Hardell vid Luleå tekniska universitet.
Veckans logg med Kristina Wärmefjord
januari 15, 2019
Inom integrerad produkt- och produktionsutveckling är som för så många andra styrkeområden digitalisering och digitala tvillingar en riktigt stor sak, där det sistnämnda idag är ett riktigt hett begrepp.
Produktion2030 välkomnar Martin Friis som National co-ordinator Testbed Smart Production
januari 14, 2019
Från och med januari 2019 börjar Martin Friis inom Produktion2030. Martin kommer att vara ansvarig för våra testbäddsprojekt som finns över hela Sverige.
Projekt: HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production
januari 14, 2019
Projektet HJT fokuserar på den smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling.
Projekt: Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion
januari 11, 2019
Syftet med det här projektet är att utveckla metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin.
Projekt: Karakuri IoT
januari 9, 2019
Detta projekt har som syfte att förtydliga de modulära systemens potentiella behov ur användarnas perspektiv, samt att undersöka tekniska möjligheter för systemen.
Projekt: Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning
januari 7, 2019
Minskat materialspill ger sänkta kostnader och miljöpåverkan och strukturoptimering ger...
Projekt: Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design
januari 4, 2019
Hypotesen är att en digital plattform i form av ett...
Utlysning 11 – Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
januari 2, 2019
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030: Produktion 2030 – utlysning 11 – Stänger...
Projekt: Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centered automation in production
januari 2, 2019
Dessa implementeringar kommer att möjliggöra en mer effektiv och flexibel...
Projekt: IMSIM– In-line Measurement and Simulation Integration in Manufacturing
december 28, 2018
Denna teknikutveckling gör det möjligt att bygga små kompakta holografiska...
God Jul önskar Produktion2030
december 21, 2018
Produktion2030 vill önska alla en riktigt God Jul och ett...
Projekt: MEET – Kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats
december 21, 2018
Projektet MEET bidrar till ett mer strukturerat arbete för organisations- och informationsstruktur när olika möten skall planeras.
Logg internationellt: Senaste nytt från Bryssel
december 19, 2018
Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett...
Projekt: Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning
december 19, 2018
Därmed skapas möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM-komponenter...
Projekt: Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar
december 17, 2018
Här TiSurf är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med...
Programkontorets logg – flexibel produktion
december 14, 2018
Magnus Wiktorsson har varit väldigt engagerad i skapandet av ett...
Projekt: MATFLEX  – Materialflexibel produktion, utveckling av fysik och virtuell testbädd
december 12, 2018
Här kan företag och studenter modellera, prova och verifiera olika...
Projekt: Från avlopp till resurs: Slutna vattenbalanser i industrin
december 10, 2018
I detta projekt kommer ett verktyg tas fram för att...
Projekt: LoHiSwedProd – Low volume high mix production in Sweden by flexible automation and mobile robots
december 7, 2018
Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt...
Logg internationellt: Nytt från Bryssel
december 6, 2018
Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett...
Projekt: Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods
december 5, 2018
En del i det arbetet handlar även om att ta...
Ny poddserie tillsammans med Teknikföretagen
december 4, 2018
Produktion2030 står i centrum och experter från akademi och näringsliv...
Nytt inom resurseffektiv produktion
december 3, 2018
Inom resurseffektiv produktion – liksom inom Produktion2030 som helhet och...
Projekt: DigIN – Digital infrastructure for smart manufacturing
december 3, 2018
Denna dubbla modell speglar både planerat och verkligt produktionssystem och...
Projekt: Karakuri IoT
november 30, 2018
Målet med forskningsprojektet är att göra det möjligt för produktionsarbetare...
Logg internationellt: Inlägg 1
november 28, 2018
Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett...
Projekt: Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter
november 28, 2018
Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med...
Projekt: Digilog – Digital and physical testbed for logistic operations in productions
november 26, 2018
Testbäddsprojektet möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter...
Nytt inom Små-medelstora företag
november 23, 2018
Inom Produktion2030 för vi en dialog om hur vi ytterligare...
Projekt: Flexibla modeller för smart underhåll
november 23, 2018
’Vanligtvis kräver detta digitala modeller av fysiska komponenter och maskiner,...
Projekt: ETAP – Effektiv tillverkning av prepreg
november 21, 2018
Projektets idé har potential att effektivisera denna process genom att...
Framtidssäkrade YH-utbildningar – Workshop, vilka nya utbildningar behövs?
november 20, 2018
En workshop med syfte att ta fram uppslag och idéer...
Projekt: e-FACTORY – Efficient Automation for Customized products in Swedish Industry
november 19, 2018
Tanken är att använda teknik inom framför allt Machine Learning,...
Projekt: DYNAMITE – Dynamisk interaktion mellan människa och automation
november 16, 2018
Detta görs med hjälp av smarta och innovativa lösningar för...
Projekt: Enabling superquality electric steel throught advanced use of data analytics in real time
november 14, 2018
Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad...
Programkontorets logg: Forskarskola och Civilingenjör 4.0
november 12, 2018
Programkontorets logg: ”Rapporten från vår Japanresa har doktoranderna skickat in...
Projekt: Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning
november 12, 2018
Projektet syftar till att testa idén om att bygga ett...
Programkontorets logg: Tjänstefiering av industrin-hur kan företag tjäna på digitaliseringen?
november 9, 2018
Programkontorets logg: ”Tjänstefiering av industrin: Hur kan företag tjäna på...
Projekt: VIST – Vision Inspection Swedish Testbed
november 9, 2018
Testbäddsprojektet kommer att skapa förutsättningar för industrin att utveckla kundorienterade...
Projekt: Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller
november 7, 2018
Det långsiktiga målet är att förbättra medverkande företags förmåga att...
Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 4: Hitta rätt vägar in i projekten
november 6, 2018
Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag –...
Projekt: D3H – Data-driven disturbance handling
november 5, 2018
Projektet D3H syftar därför till att digitalisera etablerade verktyg för...
Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018
november 2, 2018
Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och...
Projekt: DWEL – Digital Weldability Test and Prototyping Platform
november 2, 2018
I detta projekt används en brett använd tillverkningsmetod, Metal Active...
Fem nya projekt från utlysningen nya tjänster för tillverkande industri
november 1, 2018
Fem nya projekt har beviljats efter Produktion2030s utlysning Nya tjänster för...
Projekt: DiPP – Digitaliserad Prediktionsbaserad Produktionsoptimering
oktober 31, 2018
Industriella produktionssystem innefattar typiskt många processteg som genomförs av automatiska...
Intervju med Charlotte Brogren i t:
oktober 29, 2018
Charlotte brogren ska trygga framtidens Produktion. Charlotte Brogren lanserade de...
Projekt: PADME – Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence
oktober 29, 2018
Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv och baserad...
Programkontorets logg: Ny kurs i produktionsinnovation
oktober 26, 2018
Ny kurs i produktionsinnovation: Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare Luleå...
Projekt: Circularis
oktober 26, 2018
Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt...
Produktion2030 omnämnd i Prevas delårsrapport
oktober 25, 2018
Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta...
Projekt: Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter
oktober 24, 2018
Blytillsatser i kopparlegeringar görs för den ökade bearbetbarhet detta medför...
Projekt: Digitalisering av fogningsberedning
oktober 22, 2018
Genom denna ansats kan behov och hinder fastställas för digitalisering...
Projekt: DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvända
oktober 19, 2018
Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter...
Ny kurs i produktionsinnovation
oktober 17, 2018
Kursen blandar teori från innovations- och produktionsforskning med praktiska exempel...
Programkontorets logg: Från poddinspelning till internationella samarbeten
oktober 17, 2018
Nya industriella revolutionen, hållbarhet och industrins behov av ny kompetens....
Projekt: ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin
oktober 17, 2018
Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter...
Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 3: Filmer, appar, workshoppar mm hjälper oss att sprida resultaten
oktober 16, 2018
Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag –...
Projekt: Digicast – Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning
oktober 15, 2018
Detta kommer att leda till mindre spridning i produktion och...
Projekt: UNIFICATION – Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations
oktober 12, 2018
Lösningen bygger på kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med...
Projekt: ÅTER PRODUKT – Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata
oktober 10, 2018
Återtillverkning är en komplex process med osäkerhetsfaktorer som till exempel kvalitetsvariationer...
Programkontorets logg: Industri 4.0
oktober 8, 2018
Det här är en central fråga för alla som är...
Projekt: DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande
oktober 8, 2018
Att hantera framtidens produktionssystem innebär att framgångsrikt hantera interaktionen mellan...
Projekt: ASPIRE – Automation solutions for production deviation management
oktober 5, 2018
Avsikten är att förbättra den senaste tekniken och ge viktiga...
Primus – föregångare bland testbäddar
oktober 4, 2018
Produktionstekniskt Centrum, PTC, Trollhättan (foto Andreas Olsson). Även om KK-miljön...
Projekt: Den tekniska innovationsfabriken
oktober 3, 2018
Syftet med projektet är att utveckla metoder för att ta...
Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 2: Teknikworkshoppar med teori, praktik och dialog
oktober 2, 2018
Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag –...
Projekt: ARR – Automation in Repair and Re-manufacturing
oktober 1, 2018
De två övergripande målen är att identifiera utmaningarna med automatisering...
Projekt: Circular Manufacturing in Energy Industry: An assessment of circular business model potential
september 28, 2018
En utmaning är att bestämma och tillämpa en systematisk metod...
Traditionella och nya tillverkningsmetoder möts – nytt podcastavsnitt!
september 27, 2018
Seyed Hosseni, gruppchef, och Boel Wadman, forskare på RISE IVF,...
Svenska företag kan flytta hem produktionen
september 26, 2018
Cecilia Warrol, Programchef, Produktion2030. Intervjuas hos ABB om hur svensk industri...
Projekt: AMtoFlexs – Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper
september 26, 2018
AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda...
Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag
september 25, 2018
Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar...
Projekt: Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
september 24, 2018
Öka kundvärdet med oförstörande provning med digital röntgen i tillverkningsindustrin...
Programkontorets logg: Sverige behöver ALLA företag
september 21, 2018
Den 19 september hade Cecilia Warrol och Birgitta Öjmertz från...
Projekt: AKTA – Automation of Kitting, Transport and Assembly
september 21, 2018
Strategiska beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar...
Projekt: 3D-silver – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering
september 19, 2018
Projektet 3D-SILVER förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella...
Tillgång till kompetens i världsklass – Del 5: En arena för samverkan
september 18, 2018
Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias...
Ny agenda – Make in Sweden 2030!
september 17, 2018
Nu lanserar vi vår senaste agenda, Make in Sweden 2030....
Programkontorets logg: Cobots och konferens i Skövde
september 17, 2018
Cobot må vara ett buzzword men för åhörarna stod det...
Tillgång till kompetens i världsklass – Del 4: Den röda tråden från företagen till utbildning
september 12, 2018
Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias...
Programkontorets logg: Forskning och industri som stärker varandra
september 10, 2018
Den den 11 september, deltar vi på International Conference on Manufacturing...
Sima Valizadeh Keynote Speaker på mässan Scanautomatic
september 6, 2018
Sima Valizadeh, ansvarig för Produktion2030s nationella satsning Testbädd Smart Produktion...
Tillgång till kompetens i världsklass – Del 3: 2000 högskolepoäng är bara början
september 6, 2018
Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias...
Utlysning EUREKA SMART
september 5, 2018
Den 10 september öppnar nästa utlysning inom EUREKA SMART, kring avancerad...
Programkontorets logg: Framåtanda och vind i seglen
september 5, 2018
Under hösten kommer Produktion2030s nya podd lanseras med inriktning på hållbar...
Programkontorets logg: Lyckad höststart för Produktion2030s Forsknings- och innovationsråd
september 4, 2018
På bilden ovan från Saabs produktion ses majoriteten av Produktion2030s...
Tillgång till kompetens i världsklass – Del 2: Så jobbar vi med utbildning
augusti 29, 2018
Ansvarig för instrument Utbildning är Bengt-Göran Rosén tillsammans med Mattias...
Programkontorets logg: Vi åstadkommer bestående förändringar
augusti 27, 2018
Charlotte Brogren blir Produktion2030s nya styrgruppsordförande från och med januari 2019....
Tillgång till kompetens i världsklass
augusti 21, 2018
Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar...
Nya tjänster för tillverkande industri
augusti 13, 2018
Nya smarta tjänster för tillverkande industri hjälper till att stärka...
Automation ska vara kostnadseffektiv
juli 31, 2018
  Det var fokus i vår nionde utlysning som resulterade...
Vad bör industrichefer ha koll på inom AI och robotik?
juli 17, 2018
Programchef Cecilia Warrol är med i ABB:s Framtidsstudion och diskuterar...
Ny utlysning: Banbrytande idéer inom industriell utveckling
juli 9, 2018
Ibland hamnar goda idéer i byrålådan eftersom grundförutsättningar för deras...
Programkontorets logg: Forska fortare, ingenjör 4.0 och högaktuellt med nya tjänster för tillverkningsindustrin
juli 6, 2018
Almedalen är en höjdpunkt i sig, men jag skulle ändå...
Testbäddar utvecklar framtidens produktion
juli 4, 2018
Sima Valizadeh (ansvarig Nationell Testbädd Smart Produktion), Lars Hanson (ansvarig...
Programkontorets logg: Från Sydkorea till Södertälje och testbäddssatsningen i full gång
juli 2, 2018
För omkring två år sedan var jag i Seoul i...
Framtidens robotteknik i återtillverkning
juni 27, 2018
Erik Sundin, projektledare för projektet ARR.   Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv...
Ny kurs inom Produktion2030s forskarskola
juni 25, 2018
Kursen leds av Prof. Lihui Wang, Ass. Prof. Vincent Wang...
Banbrytande lösning för vision-system
juni 20, 2018
Anna Syberfelt, projektledare för projektet Vision.   Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv...
Unikt samarbete mellan industri och akademi inom Testbädd Smart Produktion
juni 18, 2018
– Den 27 juni presenterar Scania Smart Factory Lab/testbädd i...
Programkontorets logg: nya smarta tjänster till tillverkningsindustrin och planering för Hannovermässan
juni 18, 2018
Som många av er säkert har noterat så är Sverige...
Informationsautomation för flexibilitet
juni 13, 2018
Per Gullander, projektledare för projektet Aspire – Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv...
Programkontorets logg: allt från rundabordssamtal till programinspelning!
juni 11, 2018
Aktiviteterna under de senaste dagarna har omfattat allt från rundabordssamtal...
Digitala verktyg för modernt underhåll
juni 5, 2018
Anders Skoogh, Chalmers tekniska universitet, projektledare för projektet D3H. ....
Programkontorets logg: Paris, testbäddar och SPF-konferens
juni 4, 2018
Nu startar vi taggen ”programkontorets logg” där vi varje vecka...
Nya tjänster för tillverkande industri – snart öppnar Produktion2030s utlysning
maj 28, 2018
Den 8 juni öppnar Produktion2030s tionde utlysning. Den här gången...
Effektiv produktionsstyrning med digital teknik
maj 28, 2018
Carin Andersson, projektledare för projektet Smart PM.   Produktion2030s utlysning...
Automation för ekonomi, ergonomi och produktivitet
maj 25, 2018
Boel Wadman, projektledare för projektet LoHiSwedProd.   Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv...
”Vi vänder digitaliseringen upp och ner”
maj 14, 2018
Kristian Sandström, projektledare för projektet Karakuri IoT. Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv...
Så många och korrekta beslut så tidigt som möjligt
maj 8, 2018
Mehdi Tarkian, projektledare för projektet e-Factory. Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation...
”Stora likheter i tillverkningsindustrin” – Produktion2030s forskarskola har besökt Japan
maj 7, 2018
Produktion2030s forskarskola i Japan. Inom Produktion2030s forskarskola ges kursen Internationell...
Digitalisering i fokus och Sverige blir partnerland 2019 – en spaning från Hannovermässan
april 26, 2018
Sverige blir partnerland vid Hannovermässan 2019. I veckan har årets...
Affärsmöjligheter i en mer resurseffektiv ekonomi
april 23, 2018
Behovet av bättre resursanvändning och ökad resurseffektivitet är större än...
E! Innovation Days i Helsingfors 22-24 maj
april 18, 2018
22-24 maj bjuder EUREKA in till innovationsdagar i Helsingfors. Temat...
Åtta nya projekt från utlysningen Kostnadseffektiv automation
april 11, 2018
Åtta nya projekt har beviljats efter Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation....
”Ett välfärdssamhälle måste ha en industri för att klara utmaningarna”
april 6, 2018
Vad kommer vi att tala om på resultatkonferensen 2020? Den...
Automatisering är lösningen – inte problemet
mars 19, 2018
Produktion, automation och mänskliga faktorer – hur påverkas jobben här...
Full fart framåt – Tillbakablick från vår stora konferens!
mars 16, 2018
Den 13 mars genomförde vi vår stora konferens Full fart...
Konkurrenskraft med teknikworkshoppar
mars 15, 2018
Barbro Lagerholm från RISE IVF föreläser om Produktion2030s projekt ATIT....
Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF)
mars 15, 2018
Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.
Hur utvecklar man hållbara affärserbjudanden?
mars 14, 2018
Den frågan stod i centrum när innovationsprogrammen Produktion2030 och RE:Source...
En gemensam vilja till förändring
mars 5, 2018
I småländska Braås finns ett anrikt företag inom Volvo Construction...
Keynote-talare 13 mars: Helena Leurent, World Economic Forum
februari 22, 2018
Vi är oerhört glada att kunna presentera Helena Leurent från...
Öppen utlysning: Kostnadseffektiv automatisering
januari 30, 2018
Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till...
Full fart framåt – vi ses den 13:e mars!
januari 29, 2018
Välkommen till Produktion2030:s stora konferens den 13 mars. Vi hämtar kunskap...
Digitalisering inom fordonsindustrin
januari 26, 2018
Inför kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” genomförde FKG i samverkan med...
Smartare möten med MEET-modellen
januari 5, 2018
Med avstamp i resultat från Produktion2030s projekt MEET arrangerade IUC...
Ny kunskap om faktorerna bakom Gnissel & Gnek
december 15, 2017
Ny kunskap om faktorerna bakom Gnissel & Gnek Projektet ”Prediktering...
Testbäddsprojekt i tidningen t:
december 12, 2017
Läs om vårt testbäddsprojekt DiLAM (Digitalized Large-scale Additive Manufacturing) i...
Läs om vårt projekt SIVPRO i Ny Teknik
december 7, 2017
  Sivpro (Shape Inspection by Vision in Production) har utvecklats...
Save the date för resultatkonferens 13 mars 2018
december 4, 2017
Var: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm Planera in 13 mars 2018...
Automationsstrategier och kollaborativa robotar
november 30, 2017
Baserat på Produktion2030s projekt Dynamite genomfördes en heldags teknikworkshop den...
Grattis till nya beviljade projekt!
november 3, 2017
Under hösten startar flera nya projekt, både idé- och innovationsprojekt...
Cirkulära tjänsteaffärsmodeller – en fråga om överlevnad?
november 2, 2017
Det pågår en utveckling mot alltmer integrerade lösningar istället för...
ÅterProdukt – en grund för nya affärsmodeller
oktober 16, 2017
Erik Sundin, biträdande professor i Hållbar Produktion vid Linköpings universitet...
Svenska testbäddar kan lära av Tyskland
oktober 11, 2017
Testbädd är ett ord som nämns allt oftare i innovationssammanhang....
Ta del av projektresultat: SuREBPMS
oktober 3, 2017
Ansvariga bakom Produktion2030-projektet SuREBPMS välkomnar till heldagskonferensen ”Hållbara och resurseffektiva...
Studenter efterfrågar kunskap inom Industri 4.0!
oktober 3, 2017
Läs intervjun med Bengt Göran Rosén, professor vid Högskolan i...
Utlysning: Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin
september 25, 2017
Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten...
Utlysning: Idé-projekt – hållbar produktion
september 24, 2017
Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom...
”Alla affärer och samarbeten bygger på relationer”
september 15, 2017
Produktion2030s projekt Optipam inom styrkeområdet ”Flexibla produktionssystem” visar tydligt fördelen...
Tillverknings­industrin är på väg tillbaka till västvärlden
augusti 31, 2017
ABB:s tillverkningsrobot YUMI DN 2 juli 2017: Stora summor och...
Möt våra expertgruppsledare: Anders Skoogh
juli 12, 2017
Anders Skoogh, docent på institutionen för industri- och materialvetenskap vid...
Möt våra expertgruppsledare: Fredrik Schultheiss
juni 26, 2017
Fredrik Schultheiss är biträdande universitetslektor vid Industriell Produktion på Lunds...
Möt våra expertgruppsledare: Magnus Wiktorsson
juni 1, 2017
Magnus Wiktorsson, professor i Produktionssystem vid Akademin för innovation, design...
Möt våra expertgruppsledare: Björn Johansson
maj 5, 2017
Björn Johansson, biträdande professor och forskare på avdelningen Produktionssystem, Institutionen...
Produktion2030 om framtiden med Lean
maj 4, 2017
I samband med TEKs årskonferens i Halmstad den 27 april...
Möt våra expertgruppsledare: Anna Syberfeldt
april 25, 2017
Anna Syberfeldt, biträdande professor och forskare på Institutionen för ingenjörsvetenskap...
Möt våra expertgruppsledare: Åsa Fast-Berglund
april 11, 2017
Åsa Fast-Berglund, docent vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem,...
Möt våra expertgruppsledare: Mats Jägstam
april 6, 2017
Mats Jägstam, filosofie doktor och prorektor vid Jönköping University och...
Grattis! 2 nya projekt beviljade!
april 3, 2017
Under våren startar 2 nya projekt. Nedan finns en kort...
Utlysning 6: Test- och demonstrationsprojekt vår 2017
mars 29, 2017
Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8...
Möt våra expertgruppsledare: Peter Thorvald
mars 28, 2017
Peter Thorvald, lektor och avdelningschef för Institutionen för ingenjörsvetenskap vid...
SENASTE NYTT

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X