SCARCE Projekt hjälper företag att koppla fler företag i en värdekedja med hjälp av IoT

Projektet Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy (SCARCE) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Sandra Mattsson, RISE IVF, berättar:

SCARCE hjälper företag att koppla fler företag i en värdekedja med hjälp av Internet-of-Things. Projektet undersöker behov, möjligheter och hinder både ned- och uppströms i värdekedjan.
Projektet kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras, och hur dessa data kan möjliggöra ett mer automatiserat utförande samt en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden för företagen i värdekedjan. Dessutom studeras organisatoriska förmågor, särskilt den framtida mänskliga rollen, för att implementera och hantera en digital och datadriven värdekedja.

– Målet är en ökad medvetenhet om digitala lösningar där vi ser att företagen kan sänka ledtid, kostnad och energi- och materialförbrukning. Kopplingen till FNs globala mål omfattar specifikt målen 9.3, 9.4, 9.5, 12.2, 12.5 och 12.6, säger Sandra.

Projektledare:

Sandra Mattsson,
RISE IVF
sandra.mattsson@ri.se

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: