Save the date 25 mars – Utveckling av framtidsvisionen

Produktion2030 ska ta fram en vision och en strategi för våra sex strategiska styrkeområden. Vi hoppas att du vill delta i de expertgrupper som ska hjälpa till att forma framtidens forsknings- och innovationsprogram inom produktion. Vi sätter igång den 25 mars i Göteborg, välkommen!

Expertgrupperna inom Produktion2030 är öppna nätverk för kunskapsutbyte, samverkan och ökad innovationsförmåga. Grupperna ska tillsammans bygga en starkare forsknings- och innovationsinfrastruktur för styrkeområdena inom Prduktion2030. En av de inledande uppgifterna för expertgrupperna är att ta fram en utmanande och innovativ vision.

Expertgruppernas arbete startar vid en workshop på Chalmers i Göteborg den 25 mars. Ett 100-tal experter som representerar företag, akademi, forskningsinstitut, branschorganisationer kommer att ledas på ett professionellt sätt genom dagen och den fortsatta strategiprocessen av Kairos Future.

Vi vill redan nu att du som har ett särskilt engagemang för våra styrkeområden bokar hela dagen i Göteborg, så återkommer vi inom kort med mer detaljerad inbjudan. Har du frågor eller funderingar, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Johan Stahre, ordförande
Forsknings- och innovationsrådet
Produktion2030
johan.stahre@chalmers.se

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. www.vinnova.se/sio