Du läser
Satsa på att nå ut till små och medelstora företag

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Satsa på att nå ut till små och medelstora företag

  • Små och medelstora företag är en avgörande länk i försörjningskedjan till vår tillverkande industri. Därför är det viktigt att engagera små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemet för att på ett tidigt stadium ge dem möjlighet att ta till sig ny teknik och forskningsbaserade lösningar.

På företaget Modul-System har man ända sedan start haft en brant utvecklingskurva. Idag är man en av världens ledande leverantörer av inredningar för servicebilar och levererar helt skräddarsydda totallösningar utifrån kundernas behov.

Vi har också en Modul-Connect, en elektronisk elcentral, som tack vare en specialanpassad app förvandlar kundernas fordon till uppkopplade, smarta bilar, berättar Anders Carlsson som är forsknings- och utvecklingschef.

Modul-System bildades i Mölndal 1970. Numera ingår företaget i Lifcokoncernen som är noterat på Stockholmsbörsen. Tillverkningen sker i egen fabrik i Mullsjö och man har dotterbolag i Europa och Asien. Dessutom ingår företaget i ett globalt partnernätverk vilket bidrar till att produkterna säljs i mer än 50 länder världen över.

Finansieringshjälp av forskning– nyckeln till framgång

Ett av de större forskningsprojekt där Modul-System medverkat är MATFLEX, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet leddes av industriforskningsinstitutet RISE.

Resultatet blev att Modul-System nu kan presentera ett helt nytt och revolutionerande golv till lätta lastbilar.

Hade vi inte fått finansieringshjälp från början så tror jag inte att vi hade haft ett nära samarbete med RISE. De ger oss kontinuerligt tillgång till spetskompetens

– Tack vare vår medverkan i MATFLEX har vi kunnat ta fram ett aluminiumgolv med integrerade monteringsskenor som limmas fast istället för att skruvas.

I monteringsskenorna monteras utrustning utan att förstöra fordonet. Det rimmar väl med den ökade användningen av elbilar som medför att det inte är möjligt att borra i bilarnas golv, berättar Anders Carlsson

För Modul-System innebär samarbetet med RISE en trygghet att våga ta stora steg. Det, tillsammans med andra typer av statligt innovationsstöd t ex via Produktion2030, har möjliggjort att man har lyckats bygga en så stor och framgångsrik verksamhet.

– Hade vi inte fått finansieringshjälp från början så tror jag inte att vi hade haft ett nära samarbete med RISE. De ger oss kontinuerligt tillgång till spetskompetens. Testbäddarna och forskningsprojekten bidrar också till kompetensspridning mellan de deltagande företagen vilket är extra viktigt för oss som mindre företag.

Det Anders saknar i innovationssystemet är mer forskningssamverkan och bättre information till små företag om att det finns hjälp att få.

Se till att de små och medelstora företagen får tillgång till såväl ökad information om finansieringsmöjligheter som praktisk handledning. Risken är annars att små och medelstora företag stannar på tröskeln. Man tycker att den initiala insatsen blir för hög och har svårt att se nyttan, avslutar han

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.