Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018


Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

Vinnovas erbjudande handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden.

Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.X